Chia sẻ Slide trình chiếu đẹp mắt dành cho PowerPoint

SơnĐòng

Tích cực
Đây là template thuyết trình dành cho PowerPoint với 95 trang sáng tạo và hiện đại.

power_point_template.jpgMột số ảnh xem trước của Slide:

SZKD2lx.jpg

qBAuZY8.jpg

ztcadk6.jpg

sXriZRZ.jpg

vARlV6E.jpg

F6EnIAK.jpg

EUa4mJP.jpg

M4lbOed.jpg

MOe8SIP.jpg

wMd2oV5.jpg

V1t3HQn.jpg

jkSnq3d.jpg

ZVR70jd.jpg

I72hVlE.jpg

HczlAFb.jpg

Z3V6uTW.jpg

yjUCgw3.jpg

IO9IhBD.jpg

1uGV45V.jpg

E3VkLnX.jpg

09nRvpX.jpg

qB07Tqi.jpg

FjK4qL0.jpg

2OZ7egk.jpg

h1408Fn.jpg

ikcJior.jpg

UCMB7yj.jpg

nhxCaNl.jpg


Chi tiết:
 • 95 unique slides
 • Aspect Ratio 16:9 no more broken images!
 • Easy and fully editable in PowerPoint (shape color, size, position, etc)
 • 500+ easy editable font icons kit. We know you love icons!
 • Work faster with Drag and drop picture placeholder plus auto-adjustment (size, transparency, shape, etc)
 • Elegant transition animations
 • Elegant company profile slides
 • Easy editable data driven charts (pie, bar, line)
 • Effective infographics with creative visualization
 • Devices mockup with drag and drop screen placeholder
 • All about maps : Europe, U.S, Asia, Australia
Fonts use:

Tải về:

 
Back
Bên trên