Nhiếp ảnh giọt nước trìu tượng truyền cảm hứng cho Designer

Trong nhiếp ảnh tốc độ cao, có thể chụp được những giọt nước ở các hình dạng phi vật thể hình thành trong mili giây. Giống như Drop On Drop kỹ thuật này. Cùng tham khảo bộ ảnh của nhiếp ảnh 1poz sau đây nhé!


d77qera-d18848ea-68dc-4252-869a-52871706b8ff.jpg

Image size: 900x763px 479.88 KB
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D300S
Shutter Speed: 1/4 second
Aperture: F/18.0
Focal Length: 150 mm
ISO Speed: 200carousel_by_1poz_df7xvoe-pre.jpg

By 1poz
Image size: 1701x1215px 1.28 MB
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D300S
Shutter Speed: 1/5 second
Aperture: F/13.0
Focal Length: 150 mm
ISO Speed: 100

de6cd5f-31e57af7-fddc-4e0d-9a3d-d2fc6eaf0a96.jpg

Image size: 689x800px 276.35 KB
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D300S
Shutter Speed: 1/4 second
Aperture: F/18.0
Focal Length: 150 mm
ISO Speed: 250

ddtxyv8-29dff643-9e75-4bed-afd4-f02f147bdebb.jpg

Image size: 857x1200px 344.58 KB
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D750
Shutter Speed: 1 second
Aperture: F/16.0
Focal Length: 150 mm
ISO Speed: 400

ufo_base_by_1poz_deurapf-fullview.jpg

Image size: 1904x2308px 2.45 MB
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D300S
Shutter Speed: 1/2 second
Aperture: F/18.0
Focal Length: 150 mm
ISO Speed: 200

 
Back
Bên trên