Những bức tranh vẽ ngày ấy và bây giờ - Vẽ lại thêm lần nữa

KhanhThi

CTV nữ
Những người dùng của DeviantArt đã tổ chức một cuộc thi meme 'Draw this Again' trong đó họ đã mời các nghệ sĩ vẽ lại tác phẩm nghệ thuật cũ của họ và giới thiệu họ cùng nhau để so sánh. Mục tiêu là để thể hiện sự tiến bộ vượt trội của nghệ sĩ qua nhiều năm và nhấn mạnh thực tế là các kỹ năng vẽ có thể được cải thiện đáng kể với thực tế. Dưới đây là một số bức tranh vẽ ấn tượng.

Còn bạn, nếu bạn có bức tranh vẽ so sánh giữa ngày ấy và bây giờ thì hãy comment gửi bài trên diễn đàn nhé :).

1.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-5.jpg

Artist: Serafleur

2.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-2.jpg

Artist: Miles
3.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-3.jpg

Artist: ItsmeHoswa
4.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-4.jpg

Artist: Laura Brouwers
5.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-1.jpg

Artist: JadeMere
6.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-6.jpg

Artist: Unknown
7.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-7.jpg

Artist: Zary does art
8.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-8.jpg

Artist: Saruca Tepes
9.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-9.jpg

Source: Tumblr
10.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-10.jpg

Artist: Nat DeMenthon
11.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-11.jpg

Artist: Heather May Williams
12.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-12.jpg

Artist: Leela Hein
13.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-13.jpg

Artist: Rifal Jaelani
14.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-14.jpg

Artist: Frida Lundqvist
15.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-15.jpg

Artist: Ania Ania
16.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-16.jpg

Artist: Tina Johanne
17.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-17.jpg

Artist: Eridey
18.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-18.jpg

Artist: Ximbixill
19.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-19.jpg

Artist: E. Palmeri & R. Palmeri
20.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-20.jpg

Artist: Laura Brouwers
21.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-21.jpg

Artist: Bethhsketch
22.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-22.jpg

Artist: Kate-FoX
23.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-23.jpg

Artist: oneKATIE
24.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-24.jpg

Artist: Remaining Head Spirits
25.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-25.jpg

Artist: VonnaBeee
26.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-26.jpg

Artist: Kristin
27.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-27.jpg

Artist: Israel Dilean
28.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-28.jpg

Artist: ArtOfRivana
29.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-29.jpg

Artist: Melanie Klais
30.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-30.jpg

Artist: Dustin Resch
31.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-31.jpg

Artist: Jasminka Tanner
32.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-32.jpg

Artist: BleedingHeartworks
33.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-33.jpg

Artist: Rona Jean
34.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-34.jpg

Artist: Rona Jean
35.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-35.jpg

Artist: Michelle Connors
36.
improved-drawing-skills-practice-makes-perfect-36.jpg

Artist: Rona Jean
 
Back
Bên trên