MTD Stanley Việt hóa

Đây là kiểu chữ script hiện đại do Billy Argel tạo ra và thiết kế. Nó chứa một bộ đầy đủ các chữ thường, chữ hoa, chữ thay thế, chữ ghép, dấu câu, số và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Hoạt động hài hòa với các phông chữ khác để tạo ra các tác phẩm thư pháp. Budgeta phù hợp cho nhiều mục đích khác nhau: logo, thiệp mời đám cưới, tiêu đề, chữ ký, áo phông, tiêu đề thư, bảng hiệu, nhãn, áp phích, v.v.

Font-Viet-hoa-1FTV-VIP-Christmas-Wish-Calligraphy.jpg


Tải về
 
Back
Bên trên