Mình cảm ơn bạn!

kieuhoanh

Newbie
thì mình ngày nào cũng ở trên freepik, .... nhưng những hình mình cần mình đều có thể vẽ lại nhưng Sếp mình không cho đòi mình phải mua cái kho hình đại loại như vậy đó bạn. cảm ơn bạn
 
Back
Bên trên