Hướng dẫn lỗi Stroke chồng đè lên nhau trong Illustrator

Rất có thể bạn đã gặp lỗi khi dùng Stroke trong Illustrator, Stroke nó đè lên nhau khi gõ chữ như thế này.

upload_2023-2-6_23-49-12.png


Cách khắc phục rất đơn giản, bạn chỉ cần vào: Effect>Pathfinder>Add, mọi vấn đề đã được giải quyết.
 
Back
Bên trên