Graphic Design - Nên học HK1 của Arena Multimedia hay học khoá dài hạn 15 tháng của DPICenter?

Jean N

Newbie
Hi all, mình đi làm được 3 năm và hiện đang muốn chuyển sang ngành Graphic Design nên có thể nói mình đang bắt đầu từ con số 0 vì chưa biết gì về mảng này. Hiện mình đang để ý và phân Vân giữa Arena và DPI, không biết nên chọn cái nào thì okay vì mình muốn học xong sẽ có thể làm được việc và ready để apply xin việc.

Cả nhà có 2 đã hoặc đang học ở 2 trung tâm này thì cho mình xin lời khuyên với nha. Thank you all!
 
Back
Bên trên