Font Việt Hóa Geogrotesque Sharp

Chiếc preview công phu nhất em từng làm đó, tốn của em nửa tiếng lận đó :))
Tải Geogrotesque Sharp tại đây: Tải Geogrotesque Sharp (bản Tùy Biến) tại đây:
 

Đính kèm

 • Ảnh màn hình 2023-08-26 lúc 20.51.53.png
  Ảnh màn hình 2023-08-26 lúc 20.51.53.png
  288.8 KB · Lượt xem: 0
 • Ảnh màn hình 2023-08-26 lúc 20.52.29.png
  Ảnh màn hình 2023-08-26 lúc 20.52.29.png
  270.2 KB · Lượt xem: 0
 • Ảnh màn hình 2023-08-26 lúc 20.52.53.png
  Ảnh màn hình 2023-08-26 lúc 20.52.53.png
  279.7 KB · Lượt xem: 0
 • Ảnh màn hình 2023-08-26 lúc 20.53.04.png
  Ảnh màn hình 2023-08-26 lúc 20.53.04.png
  377.2 KB · Lượt xem: 0
 • Ảnh màn hình 2023-08-26 lúc 20.53.14.png
  Ảnh màn hình 2023-08-26 lúc 20.53.14.png
  417.1 KB · Lượt xem: 0
 • Ảnh màn hình 2023-08-26 lúc 20.53.27.png
  Ảnh màn hình 2023-08-26 lúc 20.53.27.png
  265.5 KB · Lượt xem: 0
Back
Bên trên