Font chữ phim Squid Game - Trò chơi con mực Việt hóa

Đây là font chữ của phim Trò chơi con mực đang chiếu trên Netflix. Phiên bản font chữ này do nhà thiết kế Darrell Flood tạo ra và được việt hóa bởi Fontzin. Phiên bản này gần giống với bản gốc của phim.

Thông tin:

Tác giả: Darrell Flood
Việt hóa: Fontzin

tro-choi-con-muc.jpg


squid-game-logo-vector-01.jpg


 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên