Photo Flying over NYC - Bộ ảnh chụp từ trên cao tuyệt đẹp

Member

Tích cực
2647Lwm.jpg


- FLYING OVER NYC -

Aerial shooting from helicopter flying over New York City.

An amazing experience!
Thank you NYC

[photo]
4550b738432085.57616b9ba5f8c.jpg


12b8bc38432085.57616b9ba29fc.jpg


4f021238432085.57616b9ba3455.jpg


ea101338432085.57616cde47199.jpg


62c12338432085.57616cde46bff.jpg


a515a838432085.57617677ad23c.jpg


e65d8838432085.57616cde4798d.jpg


124d9038432085.57617677acdc0.jpg


01b79538432085.57616cde46659.jpg


eacda338432085.57616b9ba3eab.jpg


f0c70d38432085.57616b9ba661a.jpg


c6397038432085.57616b9ba4b21.jpg

8dde2d38432085.57616b9ba5a83.jpg


25335538432085.576174da98ffe.jpg


05a7a638432085.57616b9ba6c98.jpg


b8c5dc38432085.5762c6a5e73fa.jpg

[/photo]
 
Back
Bên trên