DVN PT Serif Việt hoá - Font chữ cổ điển và tinh tế

PT Serif phù hợp với xu hướng thiết kế kiểu hiện đại và nâng cao tính dễ đọc. Các đặc điểm được đề cập bên cạnh việc sử dụng thông thường trong các ứng dụng kinh doanh và nội dung in làm cho các phông chữ khá hữu ích cho các kiểu chữ quảng cáo và hiển thị.

Phiên bản phông chữ PT Serif được Việt hoá bởi DesignerVN bao gồm 2 style: Regular và Bold.

Thông tin về phông chữ:
  • Tác giả: ParaType
  • Việt hoá: DesignerVN
  • Thư viện cung cấp: Google Font
  • Miễn phí cho nhiều mục đích sử dụng
pt-serif.png


pt-designervn.jpg


 
Back
Bên trên