DVN Perpetua Titling MT Việt hoá

Perpetua Titling là một font chữ kiểu cổ điển, phù hợp cho thiết kế Logo.

Thông tin về phông chữ:

Perpetua-Titling MT.png


 
Back
Bên trên