DVN Dane Việt hóa – Font chữ tuyệt vời dành cho thiết kế Logo, tiêu đề chính

DVN Dane Typo là phông chữ Sans Serif tuyệt vời cho logo sản phẩm, áp phích, dòng tiêu đề, logo thẻ, web, tạp chí, bao bì, văn phòng phẩm và nhiều hơn nữa. Dễ dàng tạo kiểu logo của riêng bạn bằng phông chữ. DVN Dane Typo có tính năng Open Type để truy cập vào nhiều lựa chọn các chữ cái thay thế độc đáo và nhiều chữ ghép để giúp bạn tạo dễ dàng hơn. DVN Dane Typo có thể được truy cập hoàn hảo trên các ứng dụng thiết kế như Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw, Affinity Designer nhưng không loại trừ khả năng nó cũng có thể được truy cập bằng các ứng dụng dựa trên web như kittl, canva, artboard studio và các ứng dụng khác.

dane-thumb.jpg


Để mở bảng lựa chọn các ký tự thay thế làm Logo bạn có thể vào Windows -> Glyphs để lựa chọn các ký tự thay thế.

glyphs-350x300.jpg


 
Giá: 20000
Back
Bên trên