Creative Đồ mở nắp chai được in 3D độc đáo ghép nối từ nhiều đa giác

AnSakura

CTV nữ
Le studio Fort Standard có trụ sở tại Brooklyn và othr, tạo ra một cái mở chai thiết kế rất khác thường mang tên: Ico Bottle Opener. Nó được in dưới dạng 3D và được làm bằng thép sơn đen mờ. Nó có dạng 1-20 mặt đa giác. Nó có khoảng một trăm bản sao trong số đó có số của nó khắc. Một ấn bản bằng đồng, giới hạn sáu mươi bản cũng có sẵn.​geometricalbottleopener3-900x665.jpg

 

Đính kèm

  • geometricalbottleopener1-900x582.jpg
    geometricalbottleopener1-900x582.jpg
    21.2 KB · Lượt xem: 2
Back
Bên trên