Cảm hứng: Tranh minh hoạ chân dung

Tranh minh họa là một loại hình mô tả (như vẽ chì, vẽ màu, nhiếp ảnh hoặc các dạng hình ảnh khác) được tạo ra để giải thích, làm rõ hơn hoặc bổ sung thêm các thông tin chẳng hạn như một câu chuyện, bài thơ hoặc bài báo.

Hoạ sĩ minh hoạ Yuschav Arly đã vẽ ra những bức tranh chân dung đầy cảm hứng, mời bạn cùng xem qua bộ ảnh:

970aeb57704083.59dffd237f286.jpg


fb918d57704083.59dff4fcce8f3.jpg


25891b57704083.59dffd2380fb6.jpg


9f4dc557704083.59dff4fccdae1.jpg


c7031257704083.59dffd23808d3.jpg


14e4ca57704083.59dff4fcd0b4d.jpg


aadc2757704083.59e01c1299f7c.jpg


ceb88c57704083.59e01c1299bbb.jpg


51be9b57704083.59dffd23801d6.jpg


Penner Footwear

95e3ee57704083.59dff4fcd1193.jpg


f1e1b457704083.59e042cea56db.jpg


0bacd857704083.59e042cea52ef.jpg


c2fe7c57704083.59e01c1298e0b.jpg
669b2942972365.57df0c54462cd.jpg8f99e542972365.57df0c5446899.jpg419eda42972365.57df0c544942f.jpgb3a05942972365.57df0c544bc55.jpg


Jessica Clements
cd1a5542972365.57df0c544c32f.jpgfe783a42972365.57df0c544c89d.jpg


Viobear's Lineart - Link


fd8ec742972365.57df21968ec56.jpg
7e286342972365.57df10e6515c3.jpg
4014b042972365.57df10e651b3b.jpg38f05c31390839.564e33e8d1dd5.jpg


547be731390839.564e33e8cd912.jpg


12612b31390839.564e33e8d30d6.jpg


2e874c31390839.564e33e8ceaeb.jpg


1a8cf531390839.564e33e8d431d.jpg


724fbf31390839.564e33e8d0db7.jpg


91a6b831390839.564e33e8a6218.jpg


For MrSuicideSheep / Seeking Blue Record
Wallpaper size Here

90b27431390839.564e33e8cfbd3.jpge242c731390839.564e33e8d5539.jpg
 
Back
Bên trên