Thảo luận Cái cổng của dự án nhà ở của TNR như này, anh em cho đánh giá

tranhuy

Newbie
Dưới đây là cổng ở Goldmark city trên Hồ tùng mậu, anh em thấy ý tưởng của nó ra sao?
mình xem hình này ở (copy đoạn phía sau) http.. edenlandscape.vn/du-an/goldmark-city-gd2/

kymA3Aq.jpg
 
Back
Bên trên