Cách đảo ngược màu sắc (Invert) trong Illustrator

Đảo ngược màu sắc của hình ảnh có thể là một thao tác chỉnh sửa ảnh phổ biến, nhưng nó cũng có thể được thực hiện trong hầu hết các ứng dụng thiết kế vector. Adobe Illustrator không phải là ngoại lệ. Phương pháp được sử dụng để đảo ngược màu sắc trong Illustrator hoạt động cho cả vector và hình ảnh raster.


Đảo ngược màu sắc trong Illustrator

Để đảo ngược màu sắc trong Illustrator, hãy chọn đối tượng bạn muốn đảo ngược và điều hướng đến Edit > Edit Colors > Invert Colors. Phương pháp này hoạt động cho các đối tượng vector và cho các hình ảnh đã được nhúng.

inverted-vector.jpg


Cách hoạt động của đảo màu là mỗi màu được thay đổi thành màu đối lập của nó trên bánh xe màu sắc:

color-wheel.png
 

Đính kèm

  • illustrator-invert-colors.png
    illustrator-invert-colors.png
    49.4 KB · Lượt xem: 0
Back
Bên trên