Tutorial Cách để tạo hiệu ứng Cinematic trong Lightroom

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ cùng học cách tạo ra một hiệu ứng điện ảnh bằng Lightroom. Các phong cách điện ảnh hoạt động tốt với rất nhiều hình ảnh, và nó không khó để tạo ra.
Dưới đây là các bước thực hiện:

Đây là ảnh kết quả:

2UKsfPa.jpg

Bước đầu tiên là để điều chỉnh các thiết lập contrast, highlights, shadows, whites, và blacks. Bạn có thể thiết lập theo thông số sau -15 , -40 , 30 , 12 , và 30.

XaNBcXY.jpg

Tiếp theo, chỉnh sửa các thiết lập clarity, vibrance, và saturation settings. Tôi đang sử dụng +60, -5, và -20.

FBLsxIF.jpg

Tiếp theo, chỉnh sửa các tone curve. Bấm vào mũi tên bên cạnh "linear” và chọn “medium contrast”.

uXM3Blj.jpg

Cuối cùng chỉnh amount trong post-crop vignetting thành -15.

9ozdk72.jpg

Chúc bạn thành công.
 
Back
Bên trên