Share Bộ Preset Blend màu chuyên nghiệp dành cho Lightroom

TuanNguyenPT

Photographer
50 Preset này là một gói rất tốt và chuyên nghiệp.

Bao gồm 4 loại màu khác nhau
  • 20 Portrait Effect Presets
  • 15 Dark Portrait Effect Presets
  • 10 Beauty Retouch Presets
  • 05 Gold Effect Presets
Phiên bản được Hỗ trợ

Gói thiết lập Lightroom này hoạt động với Lightroom phiên bản 4.0, Lightroom 4.2, Lightroom 4.3, Lightroom 4.4, Lightroom 5, Lightroom 5.5, Lightroom 6, CC và CC

Định dạng tệp được hỗ trợ: định dạng DNG, TIFF và JPEG (nói cách khác là các định dạng chủ yếu được sử dụng trong máy ảnh kỹ thuật số).

retouch.jpg

Tải về:

 
Back
Bên trên