Share Bộ LUTs màu phim cine dành cho Premiere

NguyenAlice

Tích cực
Gói LUT này chứa các preset màu chất lượng cao dựa trên các bộ phim nổi tiếng của HolyWood. Các giá trị đặt trước được thiết kế cẩn thận để cung cấp cho bạn hình ảnh giống như trong các bộ phim yêu thích của bạn.

Các preset:
  • .3dl
  • Cube
  • .filmlight.lut
  • .look
  • .look.dpx
  • .look.jpg
  • .luther.lut
Ảnh Demo:

WZtnCbg.jpg


Tải xuống:

 
Back
Bên trên