Share Bộ brush màu nước cực đẹp cho tranh vẽ

Hahaha

Tích cực
Chỉ sử dụng với Ứng dụng Procreate. Những bàn chải này không tương thích với Photoshop hoặc Illustrator. Các nền và kết cấu có thể được sử dụng bất kỳ phần mềm chỉnh sửa ảnh nào.

AtZtlp.jpg

ive8qR.jpg

y7ubbD.jpg


Included:
 • Flat Brush
 • Blending brush
 • Stain brush
 • Stain 2 brush
 • Wash brush
 • Watery brush
 • Soft brush
 • Soft 2 brush
 • Soft Texture brush
 • Edge brush
 • Hard Edge brush
 • Expressive brush
 • Round brush
 • Glazing brush
 • Dry brush
 • 4 hi-res watercolor paper backgrounds
 • 6 hi-res watercolor paper textures
 • Brush installation and instruction guide

Tải về:
 
Back
Bên trên