[AI/PSD/EPS] KIT thiết kế logo dành cho shop coffee

longhien

Tích cực
Giới Thiệu


Các mẫu thiết lập dùng cho thiết kế cửa hàng cà phê . Bạn có thể được sử dụng cho logo, identity, label, badge và các đối tượng xây dựng thương hiệu khác cho doanh nghiệp của bạn. Mỗi biểu tượng có thể chỉnh sửa và chỉ với font chữ miễn phí bao gồm. Tất cả các yếu tố và các font được tổ chức thành các lớp, các nhóm và thư mục

Đặc Điểm , Chi Tiết :
  • Editable vectors - 100% fully editable vector templates
  • Fully Scalable - Vector graphics allow you to scale up the logo without losing resolution.
  • FREE Fonts - Only free fonts used (Download links provided in the Help File)
  • Version - Positive and negative versions included.
  • Handcrafted with love - Each logo template was carefully handcrafted with love and attention to every detail.
  • CMYK - color mode document
Yêu cầu

Illustrator® files: Adobe Illustrator® CС 2014
Photoshop® files: Adobe Photoshop® CС 2014

Download

FSHARE

PASS : www.designervn.net

hoặc designervn.net
 

Tin tuyển dụng

Back
Bên trên