Advanced Button Ui Kit

BUTTON UI KIT NÂNG CAO

  • Sử dụng Atomic Design để giúp các thành phần dễ dàng quản lí và dễ nâng cấp hơn cho sau này.
  • Các Properties mình cũng đã có sẵn để các bạn có thể dùng hoặc sửa lại
  • Ngoài ra mình có ứng dụng tạo thêm phần Width và Size để các bạn có thể linh động hơn cho dự án

Cảm ơn các bạn nhiều nhé !
 
Back
Bên trên