50 Logo sáng tạo nhờ sử dụng khoảng không một cách khéo léo

Trong nghệ thuật và thiết kế, khoảng không (negative space) là không gian trống xung quanh và giữa chủ thể của hình ảnh.

Khoảng không có thể được sử dụng một cách sáng tạo để tạo thành những hình ảnh hấp dẫn mang nhiều ý nghĩa ẩn dụ. Điều này thường có thể thực hiện được với ảnh có hai tông màu (hai màu) trong đó chủ thể tạo thành bóng trên nền. Các nghệ sĩ như Noma Bar và Tang Yau Hoong là những bậc thầy nổi tiếng về nghệ thuật khoảng không.

Trong bài đăng hôm nay, chúng tôi tập trung vào ứng dụng sáng tạo của khoảng không trong thiết kế logo. Chúng tôi đã tổng hợp một danh sách gồm 51 Logo nổi bật sử dụng khoảng không để tạo ra hình ảnh thể hiện thông minh về tên thương hiệu hoặc trong một số trường hợp, giải thích bản chất của doanh nghiệp. Kiểm tra chúng dưới đây.

1.
creative-logo-design-negative-space-1.jpg
2.
creative-logo-design-negative-space-2.jpg
3.
creative-logo-design-negative-space-3.jpg
4.
creative-logo-design-negative-space-4.jpg
5.
creative-logo-design-negative-space-5.jpg
6.
creative-logo-design-negative-space-6.jpg
7.
creative-logo-design-negative-space-7.jpg
8.
creative-logo-design-negative-space-8.jpg
9.
creative-logo-design-negative-space-9.jpg
10.
creative-logo-design-negative-space-10.jpg
11.
creative-logo-design-negative-space-11.jpg
12.
creative-logo-design-negative-space-12.jpg
13.
creative-logo-design-negative-space-13.jpg
14.
creative-logo-design-negative-space-14.jpg
15.
creative-logo-design-negative-space-15.jpg
16.
creative-logo-design-negative-space-16.jpg
17.
creative-logo-design-negative-space-17.jpg

The hand and leg enclosure forms the map of Australia


18.
creative-logo-design-negative-space-18.jpg
19.
creative-logo-design-negative-space-19.jpg
20.
creative-logo-design-negative-space-20.jpg
21.
creative-logo-design-negative-space-21.jpg
22.
creative-logo-design-negative-space-22.jpg

The negative spaces between the legs create the shapes of famous NYC buildings


23.
creative-logo-design-negative-space-23.jpg
24.
creative-logo-design-negative-space-24.jpg

A plug, a socket, and an ‘E’ in the middle


25.
creative-logo-design-negative-space-25.jpg

A golfer + the profile of a Spartan wearing a helmet


26.
creative-logo-design-negative-space-26.jpg

There’s a knife in the letter ‘a’


27.
creative-logo-design-negative-space-27.jpg
28.
creative-logo-design-negative-space-28.jpg
29.
creative-logo-design-negative-space-29.jpg

The number ‘1’ can be seen between the white ‘F’ and the red waves


30.
creative-logo-design-negative-space-30.jpg

There’s an arrow in the negative space between the ‘E’ and the ‘x’?


31.
creative-logo-design-negative-space-31.jpg
32.
creative-logo-design-negative-space-32.jpg
33.
creative-logo-design-negative-space-33.jpg
34.
creative-logo-design-negative-space-34.jpg
35.
creative-logo-design-negative-space-35.jpg
36.
creative-logo-design-negative-space-36.jpg
37.
creative-logo-design-negative-space-37.jpg
38.
creative-logo-design-negative-space-38.jpg
39.
creative-logo-design-negative-space-39.jpg
40.
creative-logo-design-negative-space-40.jpg
41.
creative-logo-design-negative-space-41.jpg
42.
creative-logo-design-negative-space-42.jpg
43.
creative-logo-design-negative-space-43.jpg
44.
creative-logo-design-negative-space-44.jpg
45.
creative-logo-design-negative-space-45.jpg
46.
creative-logo-design-negative-space-46.jpg
47.
creative-logo-design-negative-space-47.jpg
48.
creative-logo-design-negative-space-48.jpg
49.
creative-logo-design-negative-space-49.jpg
50.
creative-logo-design-negative-space-50.jpg
 

Đính kèm

  • logo-space.png
    logo-space.png
    89.9 KB · Lượt xem: 0
Back
Bên trên