25 phím tắt quan trọng mà Designer nên biết trong Photoshop

Photoshop là một trong những công cụ thiết kế đồ họa phổ biến nhất và mạnh mẽ nhất. Để tăng hiệu suất làm việc và tiết kiệm thời gian, các designer nên biết sử dụng các phím tắt nâng cao trong Photoshop. Dưới đây là một số phím tắt quan trọng mà các designer nên biết:

1. Ctrl + N: Tạo một tài liệu mới.
2. Ctrl + O: Mở một tài liệu hiện có.
3. Ctrl + S: Lưu tài liệu hiện tại.
4. Ctrl + Shift + S: Lưu tài liệu hiện tại với tên khác.
5. Ctrl + W: Đóng tài liệu hiện tại.


6. Ctrl + Z: Hoàn tác thao tác cuối cùng.
7. Ctrl + Shift + Z: Làm lại thao tác cuối cùng.
8. Ctrl + X: Cắt đối tượng được chọn.
9. Ctrl + C: Sao chép đối tượng được chọn.
10. Ctrl + V: Dán đối tượng đã được cắt hoặc sao chép.


11. Ctrl + D: Bỏ chọn đối tượng hiện tại.
12. Ctrl + A: Chọn toàn bộ đối tượng trong tài liệu.
13. Ctrl + T: Mở hộp thoại biến đổi để thay đổi kích thước, xoay hoặc nghiêng đối tượng.
14. Ctrl + Shift + N: Tạo một lớp mới.
15. Ctrl + J: Sao chép đối tượng được chọn vào một lớp mới.


16. Ctrl + G: Nhóm các lớp đã chọn.
17. Ctrl + Shift + G: Hủy nhóm các lớp đã chọn.
18. Ctrl + E: Gộp các lớp đã chọn lại thành một lớp duy nhất.
19. Ctrl + H: Ẩn hoặc hiển thị các đường hướng và khung chọn.
20. Ctrl + Shift + I: Đảo ngược đối tượng được chọn.


21. Ctrl + Shift + U: Bỏ màu sắc của đối tượng được chọn.
22. Ctrl + Shift + Alt + E: Tạo một lớp mới từ tất cả các lớp hiện tại.
23. Ctrl + Alt + Z: Quay lại các bước trước đó mà không mất các bước sau đó.
24. Ctrl + Alt + Shift + S: Mở hộp thoại lưu ảnh dưới dạng ảnh nhanh.
25. Ctrl + Alt + Shift + N: Tạo một lớp mới không có tên.

Đây chỉ là một số phím tắt quan trọng mà các designer nên biết trong Photoshop. Tuy nhiên, Photoshop có rất nhiều phím tắt khác nữa, tùy thuộc vào nhu cầu và phong cách làm việc của từng người. Việc nắm vững các phím tắt này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và tiết kiệm thời gian trong quá trình thiết kế.
 
Back
Bên trên