Kiến thức

Khái niệm, kiến thức cơ bản và nâng cao trong thiết kế. Tổng hợp tài liệu, kinh nghiệm hay mà Designer nên biết.

Nghệ thuật căn chỉnh trong thiết kế đồ họa

  • 22,907
Việc căn chỉnh (Alignment) trong thiết kế đồ họa không phải là một nguyên tắc mới; đó là nền tảng để tạo ra một thiết kế nổi bật và hấp dẫn đối...

Bố cục trong thiết kế và các nguyên tắc bố cục Designer cần nắm vững

  • 114,359
Bố cục đóng vai trò quan trọng trong thiết kế đồ họa. Bố cục đề cập đến việc sắp xếp các phần tử trên một trang thường đề cập đến vị trí cụ thể...

20 Thuật ngữ trong thiết kế đồ hoạ mà bạn nên biết

  • 14,903
Thiết kế đồ họa có thể là công việc mang tính cá nhân cao, nhưng thực chất nó vẫn thuộc về một quá trình làm việc mang tính chất tập thể. Là một...
Back
Bên trên