Vẽ các đường dẫn và hình dạng trực quan bằng Công cụ Curvature

Công cụ Curvature cho phép bạn vẽ và chỉnh sửa các đường Path cũng như hình dạng bằng cách sử dụng các điểm Anchor Point. Nó cũng dùng để tạo ra các hình dạng với đường cong mềm mại và rất tự nhiên.

Curvature-hero-2x.jpg.img.jpg


Cách dùng
 1. Nhấp vào công cụ Curvature hoặc nhấn Shift + ~.
 2. Nhấp vào bất kỳ đâu trên bảng vẽ để tạo điểm đầu. Nhấp một lần nữa để tạo điểm thứ hai. Một đoạn đường được tạo. Bây giờ, di chuyển con trỏ để xem trước đường dẫn kết quả.
 3. Nhấp thêm để thêm điểm và tạo hình. Đóng đường dẫn để hoàn thành hình dạng.
 4. Để vẽ các đường thẳng bằng cách thêm các điểm góc, hãy nhấn và giữ Option (macOS) hoặc Alt (Windows) và nhấp vào.
 5. Chỉnh sửa các điểm và góc:
  • Nhấp vào bất kỳ đâu trên đường dẫn để tiếp tục thêm điểm vào đường dẫn hiện có hoặc nhấp vào điểm và nhấn Delete để xóa điểm đó.
  • Kéo điểm để di chuyển nó.
  • Nhấn Esc để dừng vẽ.
 
DesignerVN là chuyên trang cung cấp thông tin dành cho cộng đồng Designer, nhà thiết kế Việt Nam. Thư viện font chữ, tài nguyên thiết kế đa dạng.
Back
Bên trên