Tìm hiểu Công cụ Direct Selection trong Adobe Illustrator (AI)

Công cụ Direct Selection cho phép bạn chọn, di chuyển hoặc sửa đổi các điểm hoặc đoạn đường Path cụ thể trong một đường Path hoặc hình dạng (Shape).

DirectSelection-2x-2x.png.img.png


Hướng dẫn nhanh:
  1. Nhấp vào công cụ Direct Selection hoặc nhấn Phím A.
  2. Chọn đối tượng để xem các điểm Anchor Point và đoạn đường Path của nó.
  3. Bấm vào một điểm Anchor point để chọn nó hoặc Shift + Bấm để chọn nhiều điểm neo, đoạn đường dẫn hoặc cả hai.
  4. Kéo điểm neo, tay cầm hoặc đoạn đường dẫn để thay đổi hình dạng đối tượng của bạn
Kiến thức liên quan: Đường Path và điểm neo trong Illustrator
 
Back
Bên trên