SVN Wrong Hunt - Phông chữ Brush Việt hóa phong cách Á Đông

Wrong Hunt là Phông chữ phong cách Brush, viết tay. Phông chữ này hoàn hảo cho logo, trích dẫn, áp phích, chữ vui tươi, cho quần áo hoặc bất kỳ dự án thiết kế nào.

Nhà thiết kế: Lettersiro
Nhà phát hành: Lettersiro
Thư viện cung cấp: Dafont
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Sử dụng cho: Cá nhân, phi thương mại

wrong-hunt.jpg
Tải về:


 
Back
Bên trên