Học Thiết Kế 3D (Nghành sự kiện : sân khấu, booth)

Bon XI

Newbie
Hi ae, mình đang làm thiết kế 2D, giờ muốn tìm khóa học về thiết kế 3D chuyên về dựng "Sân Khấu và Booth" để hỗ trợ cho Công Việc nghành Sự Kiện. Có ai có kinh nghiệm về khóa học chuyên sâu nào về lĩnh vực này hay và hiệu quả không?? Chỉ cho mình với.
 
Back
Bên trên