Toàn Quốc CÔNG TY CỔ PHẦN WEBIFY GROUP _TEAMLEADER DESIGNER WEB_FULL TIME

TRANTHIHOA

Newbie
Lương: 10-15 triệu/tháng
1. Phối hợp với Leader team Content và SEO
để hoàn thành Website
- Hoàn thành Website
2. Tìm kiếm và chỉnh sửa hình ảnh theo yêu
cầu
- Kết quả hoàn thành và thời gian hoàn
thành các công việc hỗ trợ theo yêu cầu
3. Thiết kế WEB bằng Wordpress đảm bảo
UX-UI
- Trải nghiệm của người dùng.
Kết quả hoàn thành và thời gian hoàn thành
các công việc hỗ trợ theo yêu cầu
4. Thiết kế Logo (nếu cần) - Kết quả hoàn thành và thời gian hoàn
thành các công việc hỗ trợ theo yêu cầu
5. Lên kế hoạch đảm bảo mục tiêu và KPIs
cho từng Nhân viên và Team.
- Kết quả hoàn thành và thời gian hoàn
thành các công việc hỗ trợ theo yêu cầu
6. Training nhân viên mới và lên kế hoạch đào
tạo cho Team
- Kết quả hoàn thành và thời gian hoàn
thành các công việc hỗ trợ theo yêu cầu
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu
của Trưởng phòng Marketing và Ban giám
đốc
- Kết quả hoàn thành và thời gian hoàn
thành các công việc hỗ trợ theo yêu cầu
 
Back
Bên trên