Creative Cảnh quan đa tầng được xếp từ bưu thiếp cũ

Member

Tích cực
Nghệ sĩ Caterina Rossato đã tạo cảnh quan đa tầng từ bưu thiếp cũ, bộ sưu tập là cảnh quan trên toàn thế giới, chồng chéo trền nhiều nền tảng khác nhau. Bố cục này mang lại ấn tượng cho người xem.

Cảnh quan được xếp lớp lại với nhau rất công phụ. Cảnh quan thực hiện bắng cách cắt dán, kết hợp hình ảnh trong cui và nó không được xác định rõ ràng.


CATERINA_ROSSATO_ES7_DEJAVU_DET1_700.jpgCATERINA_ROSSATO_ES7_DEJAVU_DET2_700.jpgCATERINA_ROSSATO_ES7_DEJAVU_DET4_700.jpgCATERINA_ROSSATO_ES7_DEJAVU_DET5_700.JPGCATERINA_ROSSATO_ES7_DEJAVU_00_700.jpgCATERINA_ROSSATO_ES7_DEJAVU_02_700.jpgCATERINA_ROSSATO_ES7_DEJAVU_07_700.JPGCATERINA_ROSSATO_ES7_DEJAVU_04_700.JPG
 

Đính kèm

  • CATERINA_ROSSATO_ES7_DEJAVU_010_700.jpg
    CATERINA_ROSSATO_ES7_DEJAVU_010_700.jpg
    110.2 KB · Lượt xem: 1
DesignerVN là chuyên trang cung cấp thông tin dành cho cộng đồng Designer, nhà thiết kế Việt Nam. Thư viện font chữ, tài nguyên thiết kế đa dạng.
Back
Bên trên