43 bảng màu đẹp dành cho thiết kế

Dưới đây là một bộ sựu tập rất nhiều bảng màu đẹp dành cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn. Có rất nhiều lựa chọn, hãy tham khảo và lựa chọn bảng màu phù hợp nhất đối với bạn.

1.
color-palettes-combinations-schemes-1.jpg
2.
color-palettes-combinations-schemes-2.jpg
3.
color-palettes-combinations-schemes-3.jpg
4.
color-palettes-combinations-schemes-4.jpg
5.
color-palettes-combinations-schemes-5.jpg
6.
color-palettes-combinations-schemes-6.jpg
7.
color-palettes-combinations-schemes-7.jpg
số 8.
color-palettes-combinations-schemes-8.jpg
9.
color-palettes-combinations-schemes-9.jpg
10.
color-palettes-combinations-schemes-10.jpg
11.
color-palettes-combinations-schemes-11.jpg
12.
color-palettes-combinations-schemes-12.jpg
13.
color-palettes-combinations-schemes-13.jpg
14.
color-palettes-combinations-schemes-14.jpg
15.
color-palettes-combinations-schemes-15.jpg
16.
color-palettes-combinations-schemes-16.jpg
17.
color-palettes-combinations-schemes-17.jpg
18.
color-palettes-combinations-schemes-18.jpg
19.
color-palettes-combinations-schemes-19.jpg
20.
color-palettes-combinations-schemes-20.jpg
21.
color-palettes-combinations-schemes-21.jpg
22.
color-palettes-combinations-schemes-22.jpg
23.
color-palettes-combinations-schemes-23.jpg
24.
color-palettes-combinations-schemes-24.jpg
25.
color-palettes-combinations-schemes-25.jpg
26.
color-palettes-combinations-schemes-26.jpg
27.
color-palettes-combinations-schemes-27.jpg
28.
color-palettes-combinations-schemes-28.jpg
29.
color-palettes-combinations-schemes-29.jpg
30.
color-palettes-combinations-schemes-30.jpg
31.
color-palettes-combinations-schemes-31.jpg
32.
color-palettes-combinations-schemes-32.jpg
33.
color-palettes-combinations-schemes-33.jpg
34.
color-palettes-combinations-schemes-34.jpg
35.
color-palettes-combinations-schemes-35.jpg
36.
color-palettes-combinations-schemes-36.jpg
37.
color-palettes-combinations-schemes-37.jpg
38.
color-palettes-combinations-schemes-38.jpg
39.
color-palettes-combinations-schemes-39.jpg
40.
color-palettes-combinations-schemes-40.jpg
41.
color-palettes-combinations-schemes-41.jpg
42.
color-palettes-combinations-schemes-42.jpg
43.
color-palettes-combinations-schemes-43.jpg


Nguồn: Awsmcolor
 

Đính kèm

  • bang-mau.png
    bang-mau.png
    16.5 KB · Lượt xem: 0
Back
Bên trên