LOVE

CTV nữ

Trên đời này có hai thứ không thể nắm giữ, một là chuyện cũ, một là mưa hoa bay. 6/9/16

LOVE được nhìn thấy lần cuối:
18/12/17