Chia sẻ Trọn bộ phần mềm Adobe từ CS3 đến CS6

25/5/16 Xem: 5,078

 1. Nguyễn Bách

  Nguyễn Bách Thành viên

  Đã được thích:
  28
  Trọn bộ phần mềm Adobe bao gồm: CS3, CS4, CS5, CS5.5, CS6, link chính hãng Adobe tốc độ cao kèm theo cờ rắc:

  Link download bộ cài Adobe:

  CS3: http://helpx.adobe.com/creative-suite/kb/cs3-product-downloads.html
  CS4: http://helpx.adobe.com/creative-suite/kb/cs4-product-downloads.html
  CS5: http://helpx.adobe.com/creative-suite/kb/cs5-product-downloads.html
  CS5.5: http://helpx.adobe.com/creative-suite/kb/cs5-5-product-downloads.html
  CS6: http://helpx.adobe.com/x-productkb/policy-pricing/cs6-product-downloads.html

  cờ rắc: https://www.fshare.vn/file/IL8Z21O31P6G

  Lưu ý:
  Vào ổ C tìm tới thư mục etc chứa file host: “C:\Windows\System32\drivers\etc” mở file host bằng notepad và thêm các dòng sau, save!
  Chúc các bạn thành công!

  127.0.0.1 hl2rcv.adobe.com
  127.0.0.1 adobeereg.com
  127.0.0.1 activate.adobe.com
  127.0.0.1 practivate.adobe.com
  127.0.0.1 ereg.adobe.com
  127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
  127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
  127.0.0.1 wip3.adobe.com
  127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
  127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
  127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
  127.0.0.1 3dns.adobe.com
  127.0.0.1 3dns-1.adobe.com
  127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
  127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
  127.0.0.1 3dns-4.adobe.com
  127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
  127.0.0.1 adobe-dns-1.adobe.com
  127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
  127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
  127.0.0.1 adobe-dns-4.adobe.com
  127.0.0.1 adobe-dns-5.adobe.com
  127.0.0.1 hh-software.com
  127.0.0.1 http://www.hh-software.com
  127.0.0.1 activate.adobe.de
  127.0.0.1 practivate.adobe.de
  127.0.0.1 ereg.adobe.de
  127.0.0.1 activate.wip3.adobe.de
  127.0.0.1 wip3.adobe.de
  127.0.0.1 3dns-3.adobe.de
  127.0.0.1 3dns-2.adobe.de
  127.0.0.1 adobe-dns.adobe.de
  127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.de
  127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.de
  127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.de
  127.0.0.1 activate-sea.adobe.de
  127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.de
  127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.de
  127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.de
  127.0.0.1 hl2rcv.adobe.de
  127.0.0.1 nero.com
  127.0.0.1 http://www.nero.com
  127.0.0.1 activate.nero.com
  127.0.0.1 http://www.activate.nero.com
  127.0.0.1 nero.de
  127.0.0.1 http://www.nero.de
  127.0.0.1 activate.nero.de
  127.0.0.1 http://www.activate.nero.de
  127.0.0.1 validation.sls.microsoft.com
   
  Có thể bạn thích

Chia sẻ trang này