DesignerVN

Chia sẻ Tổng hợp 74 font siêu khủng trị giá 600$

1/12/16 Xem: 3,866

 1. AnSakura

  AnSakura CTV nữ

  Đã được thích:
  350
  Giới thiệu

  Bộ tổng hợp font này thích hợp cho các thiết kế thiệp chúc mừng, vật liệu xây dựng thương hiệu, thẻ kinh doanh, báo giá, áp phích, và nhiều hơn nữa!


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Đặc điểm , chi tiết :

  Cũng bao gồm nhiều kí tự thay thế mã hoá với PUA Unicode , cho phép truy cập đầy đủ cho tất cả các kí tự phụ mà không cần phần mềm thiết kế đặc biệt. Người dùng Mac có thể sử dụng Font Book. Người dùng Windows có thể sử dụng Character Map để xem và sao chép bất kỳ của các nhân vật phụ để dán vào trình soạn thảo văn bản yêu thích của bạn. Đối với dạnh người có phần mềm có khả năng OpenType : Các dự khuyết có thể truy cập bằng cách bật "Stylistic Alternates" và "Ligatures" nút trên trong Photoshop bảng điều khiển kí tự, hoặc thông qua bất kỳ phần mềm với một glyphs panel, ví dụ như Adobe Illustrator, Photoshop CC, Inkscape.

  File ZIP bao gồm
  • ALL MY FONT
  • EXTENDED LICENSE


  Download

   

Chia sẻ trang này