Hơn 100 phông chữ miễn phí rất đẹp dành cho Designer trong 2020

Hơn 100 phông chữ miễn phí rất đẹp dành cho Designer trong 2020

Bởi TAH vào 27/5/20 lúc 09:55
 1. TAH

  TAH Founder

  Đã được thích:
  387
  Phông chữ đóng một phần rất quan trọng trong thiết kế, với bộ sưu tập phông chữ rất lớn này, bạn có thể sử dụng được cho rất nhiều loại dự án khác nhau.

  1. Migha – Free Variable Font

  [​IMG]  2. Saloniakia – Free Display Font


  [​IMG]  3. Figno Free Font


  [​IMG]  4. Marlon Free Font

  [​IMG]  5. Celliad Free Font

  [​IMG]  6. Lkdown Free Font

  [​IMG]  7. Stamp AMY Free Font

  [​IMG]  8. Don Graffiti Free Font

  [​IMG]  9. Blackshore SVG – Hand Painted Free Font

  [​IMG]  10. Maler – Display Free Font

  [​IMG]  11. Vervelle – Script Free Font

  [​IMG]  12. Hundrea Script Free Font

  [​IMG]  13. Silka Mono Free Font

  [​IMG]  14. Dinomouse Free Font

  [​IMG]  15. Kuriland Free Font

  [​IMG]  16. Boldhead Free Font

  [​IMG]  17. Lulusma Free Font Family

  [​IMG]  18. Big Shoulders Display Free Font Family

  [​IMG]  19. A Black Crown Free Font

  [​IMG]  20. Klepon Ijo Free Font

  [​IMG]  21. Residu Free Font

  [​IMG]  22. Apice Free Font Family

  [​IMG]  23. Hamburg Hand Free Font


  [​IMG]  24. Gathenbury Script Free Font

  [​IMG]  25. Merciana Script Free Font

  [​IMG]  25. Dexotic Free Fo
  nt

  [​IMG]  26. Dark of the Moon Free Font

  [​IMG]  27. Isometretos Free Font

  [​IMG]  28. Childhood Free Font

  [​IMG]  29. Eva 35 – Free Font

  [​IMG]  30. Ngosngos Free Font

  [​IMG]  31. Rikailu Free Font

  [​IMG]  32. Antara Distance – Free Font


  [​IMG]  33. Alloy Ink – Free Font


  [​IMG]  33. Grumaz – Free Font


  [​IMG]  34. Maniac Letters – Free Font


  [​IMG]  35. Boogie Free Font


  [​IMG]  36. Pallawa Free Font


  [​IMG]  37. Larrikin Free Font


  [​IMG]  38. Backpacker Free Typeface


  [​IMG]  39. Floane Free Font


  [​IMG]  40. Airyin – Free Font


  [​IMG]  41. Voodoo – Free Font


  [​IMG]  42. Rich – Free Font


  [​IMG]  43. Maragsa Free Font


  [​IMG]


  44. Athena VKF Font
  [​IMG]


  45. Baxter Free Font
  [​IMG]


  46. Origamic Free Font
  [​IMG]


  47. Shinners Free Font
  [​IMG]


  48. Masego Free Typeface
  [​IMG]


  49. Fitalia Free Font
  [​IMG]


  50. Dead Author – Free Font
  [​IMG]


  51. Kawaru™ Typeface
  [​IMG]


  52. Quint Uppercase Free Font
  [​IMG]


  53. Metaphor – Free Display Typeface
  [​IMG]


  54. Montreau Free Serif Font
  [​IMG]


  55. Giovanetta Free Script Font
  [​IMG]  56. Knucklehead – Free Vintage Font

  [​IMG]  57. A Ambyar Sobat Free Font


  [​IMG]  58. Oito – Free Font Family


  [​IMG]  59. Bong Gio Display Free Font


  [​IMG]  60. Nera Free Font


  [​IMG]  61. Plat Nomor Free Font


  [​IMG]  62. Shift Pro – Free Font


  [​IMG]  63. Practice – Free Font


  [​IMG]


  64. Raventame – Free Handwritten Brush Font
  [​IMG]


  65. Righteous – Free Handwritten Brush Font
  [​IMG]


  66. Ramona – Free Font
  [​IMG]


  67. Krown Free Font
  [​IMG]


  68. Jenriv Free Font Family
  [​IMG]


  69. Caladea Free Font Family
  [​IMG]


  70. Pixer – Free Pixel Font
  [​IMG]


  71. CheeseBurga – Free Chubby Cute Font
  [​IMG]


  72. Boldenvan Display Free Font
  [​IMG]


  73. Split – Free Arabic Typeface
  [​IMG]


  74. Zyabilk – Free Font
  [​IMG]


  75. Wowi – Free Font
  [​IMG]


  76. Brendohand Free Font
  [​IMG]


  77. Zeit – Free Font
  [​IMG]


  78. Doppelganger – Free Font
  [​IMG]


  79. SK Asya – Free Typeface
  [​IMG]


  80. Corona – Free Font
  [​IMG]


  81. Kagitingan Free Font
  [​IMG]


  82. Lerty – Free Typeface
  [​IMG]


  83. Plovdiv – Free Typeface
  [​IMG]


  84. Milles – Free Calligraphy Font
  [​IMG]


  85. Eberley Free Font
  [​IMG]


  86. 36DAYS Free Font
  [​IMG]


  87. Payline – Free Tattoo Font
  [​IMG]


  88. Tomodachy – Free Font
  [​IMG]


  89. Prokopis Handmade Free Font
  [​IMG]


  90. Covid SY – Free Font
  [​IMG]


  91. Cobre – Free Font
  [​IMG]


  92. Manila – Free Condensed Font
  [​IMG]


  93. Space Grotesk Free Sans Serif Font
  [​IMG]


  94. Beat Word – Free Comic Font
  [​IMG]


  95. Chivo – Free Sans Serif Font
  [​IMG]


  96. Devitos – Free Serif Font
  [​IMG]


  97. Pandemic – Free Font
  [​IMG]


  98. Bronova – Free Font Family
  [​IMG]


  99. LL Baguyo – Free Font
  [​IMG]


  100. Pomidor – Free Display Font
  [​IMG]


  101. BLKND Free Font
  [​IMG]


  102. North Avelion – Free Font Duo Script Font
  [​IMG]  Nguồn: decolore.net
   

Bình luận

Thảo luận trong 'Freebies Design' bắt đầu bởi TAH, 27/5/20.

Chia sẻ trang này