DesignerVN

Tutorial Cách tạo nhanh hiệu ứng văn bản theo kỹ thuật Holographic trong Adobe Photoshop

12/5/17 Xem: 1,019

 1. Tutorial

  Tutorial Moderator

  Đã được thích:
  618
  Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng layer styles và bộ lọc của Photoshop để tạo ra một hiệu ứng văn bản theo kỹ thuật Holographic dễ dàng. Hãy bắt đầu nào!

  Step_09.

  Nguyên liệu
  Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

  1. Cách tạo Texture Background cơ sở
  Bước 1
  Tạo tài liệu mới với kích thước 900 x 600 px với màu WhiteBackground, right-click vào layer Background, chọn Convert to a Smart Object, đặt lại tên layer là Texture.

  [​IMG]
  Bước 2
  Thiết lập Foreground Background Colors sang Black và White, và đi tới Filter > Render > Clouds.

  [​IMG]
  2. Cách tạo Texture theo kỹ thuật Holographic
  Bước 1
  Đi tới Filter > Filter Gallery > Texture > Grain, và sử dụng các cài đặt:

  • Intensity: 100
  • Contrast: 0
  • Grain Type: Clumped
  [​IMG]
  Để thêm từng bộ lọc mới dưới đây, nhấp vào biểu tượng New effect layer ở góc dưới bên phải của cửa sổ Filter Gallery, và sau đó chọn filter.

  Bước 2
  Đi tới Stylize > Glowing Edges và sử dụng các cài đặt:

  • Edge Width: 2
  • Edge Brightness: 6
  • Smoothness: 7
  [​IMG]
  Bước 3
  Đi tới Artistic > Watercolor, và sử dụng các cài đặt:

  • Brush Detail: 3
  • Shadow Intensity: 0
  • Texture: 1
  [​IMG]
  Bước 4  Đi tới Artistic > Film Grain, và sử dụng các cài đặt:

  • Grain: 3
  • Highlight Area: 0
  • Intensity: 10
  [​IMG]
  Bước 5
  Đi tới Brush Strokes > Dark Strokes và sử dụng các cài đặt:

  • Balance: 0
  • Black Intensity: 0
  • White Intensity: 2
  Nhấp vào OK để thoát khỏi cửa sổ Filter Gallery.

  [​IMG]
  Bước 6
  Đi tới Filter > Distort > Wave, và sử dụng cài đặt dưới đây. Bạn có thể sử dụng bất kỳ giá trị khác mà bạn thích.

  [​IMG]
  Bước 7
  Đây là texture cơ bản, tuy nhiên bạn có thể điều chỉnh kích thước dựa trên các hiệu ứng cuối cùng mà bạn muốn và các văn bản mà bạn sẽ tạo ra.

  Sau đây, chúng ta đi tới Image > Image Size, thiết lập Width 1200 px, và Height 750 px.

  Lưu tệp này và giữ nó để sử dụng sau này trong bài hướng dẫn.

  [​IMG]
  3. Cách tạo họa tiết nền tinh tế
  Bước 1
  Tạo tài liệu khác với kích thước 900 x 600 px, nhấp vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer ở dưới bảng Layers và chọn Solid Color.

  Sử dụng Fill Color màu tối như #201c20.

  [​IMG]
  Bước 2
  Thêm một layer Gradient fill, và sử dụng Colors#909090 bên trái và #000000 bên phải để tạo ra gradient.

  Thay đổi Style Radial Scale 250. Sau đó thay đổi chế độ Blend Mode sang Soft Light trên layer.

  [​IMG]
  4. Cách tạo văn bản và sử dụng công cụ Glyph
  Bước 1
  Tạo text bằng cách sử dụng phông Premier Script, và thiết lập Size 200 pt.

  [​IMG]
  Bước 2
  Bởi vì phông Premier Script phông có nhiều họa tiết, bạn có thể truy cập vào đặc điểm có họa tiết bằng cách tô sáng, và sau đó nhấp vào họa tiết bạn muốn sử dụng.

  [​IMG]
  Bước 3
  Một cách khác để truy cập những họa tiết này bằng cách đi đến Type > Panels > Glyphs Panel.

  Làm nổi bật các ký tự bạn muốn thay thế, và tự do thay đổi văn bản bằng cách sử dụng các họa tiết khác nhau có sẵn.

  [​IMG]
  Bước 4
  Thực hiện tất cả những thay đổi cần thiết trước khi sang bước tiếp theo.

  [​IMG]
  Bước 5
  Nhân đôi layer text.

  [​IMG]
  5. Cách thiết kế Glass Stroke
  Nhấp đúp vào layer text gốc để áp dụng layer style sau đây:

  Bước 1
  Thêm hiệu ứng Bevel và Emboss với các cài đặt:

  • Style: Outer Stroke
  • Size: 6
  • Gloss Contour: Ring - Double
  • Đánh dấu Anti-aliased
  • Highlight Mode: Vivid Light
  • Shadow Mode: Linear Burn
   • Color: #222222
   • Opacity: 15%
  [​IMG]
  Bước 2
  Thêm Contour với các cài đặt:

  • Contour: Log
  • Đánh dấu Anti-aliased
  [​IMG]
  Bước 3
  Thêm hiệu ứng Inner Shadow với những cài đặt:

  • Blend Mode: Color Burn
  • Opacity: 35%
  • Distance: 1
  • Size: 1
  [​IMG]
  Bước 4
  Thêm hiệu ứng Outer Glow với các cài đặt:

  • Blend Mode: Normal
  • Opacity: 50%
  • Color: #dbd6dd
  • Spread: 10
  • Size: 7
  [​IMG]
  Điều này sẽ tạo ra stroke giống như thủy tinh.

  [​IMG]
  6. Cách tạo kiểu văn bản bóng
  Nhấp đúp vào layer văn bản sao chép để áp dụng layer style sau đây:

  Bước 1
  Thêm Bevel và Emboss với các cài đặt:

  • Size: 10
  • Hủy đánh dấu Use Global Light
  • Angle: 84
  • Altitude: 42
  • Gloss Contour: Ring - Double
  • Đánh dấu Anti-aliased
  • Highlight Mode: Vivid Light
  • Shadow Mode:
   • Opacity: 10%
  [​IMG]
  Bước 2
  Thêm Contour với các cài đặt:

  • Contour: Rolling Slope - Descending
  • Đánh dấu Anti-aliased
  [​IMG]
  Bước 3
  Thêm hiệu ứng Inner Glow với những cài đặt:

  • Blend Mode: Vivid Light
  • Opacity: 35%
  • Color: #697b99
  • Source: Center
  • Size: 5
  • Contour: Cone - Inverted
  [​IMG]
  Đây sẽ là kiểu văn bản chính.

  [​IMG]
  7. Cách áp dụng một Texture vào văn bản
  Bước 1
  Đi đến tài liệu texture holographic, nhấn Command-A để chọn tất cả, và Command-C để sao chép các lựa chọn.

  [​IMG]
  Bước 2
  Quay trở lại tài liệu văn bản và nhấn Command-V để dán texture. Đổi tên layer là Texture, và thay đổi chế độ Blend Mode Mode sang Screen.

  Nhấp chuột phải vào layer Texture, và chọn Create Clipping Mask với đầu nối texture để sao chép layer văn bản.

  [​IMG]
  Bước 3
  Chọn layer văn bản sao chép và thay đổi màu văn bản theo sở thích của bạn. Màu sắc được sử dụng ở đây là #72757a.

  [​IMG]
  8. Cách tăng cường một Texture bằng cách sử dụng Adjustment Layers
  Bước 1
  Thêm Vibrance trên adjustment layer, tạo đầu nối với layer Texture và thay đổi giá trị Vibrance lên 50.

  [​IMG]
  Bước 2
  Thêm Curves trên adjustment layer, thay đổi chế độ Blend mode sang Luminosity để không ảnh hưởng đến màu sắc, và Opacity 80%.

  Điều chỉnh RGB cũng như Channel đường cong để có được một kết quả mà bạn thích.

  [​IMG]


  Bước 3
  Dưới đây là những đường cong điều chỉnh trên Channel. Bạn có thể bỏ qua việc điều chỉnh nếu bạn không cần thiết thực hiện bất kỳ thay đổi, và bạn có thể sử dụng một giá trị Opacity của một layer khác.

  [​IMG]
  Tuyệt vời, bây giờ bạn đã hoàn thành!
  Trong hướng dẫn này, chúng ta đã sử dụng một loạt các bộ lọc để tạo ra một texture holographic.

  Sau đó, chúng ta tạo ra và thiết kế hai layer văn bản bằng cách sử dụng một loạt layer styles để đạt được một hiệu ứng giống như thủy tinh. Cuối cùng, chúng ta thêm texture vào văn bản, và sử dụng adjustment layers để nâng cao kết quả cuối cùng.

  Đừng ngần ngại để lại bình luận, đề nghị và kết quả của bạn bên dưới.

  [​IMG]
   

Chia sẻ trang này