Cách tạo hiệu ứng chữ đóng băng đơn giản trong Photoshop

Cách tạo hiệu ứng chữ đóng băng đơn giản trong Photoshop

Bởi Tutorial vào 27/7/18 lúc 17:15
 1. Tutorial

  Tutorial QT

  Đã được thích:
  572
  Hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy cách làm thế nào để sử dụng các layer style, với shape và các hoạ tiết đơn giản, để tạo ra một hiệu ứng văn bản đóng băng đơn giản.

  Nguyên liệu

  Các nguyên liệu sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:
  1. Tạo shape nền

  Bước 1


  Tạo một tài liệu mới 1000 x 650 px.

  [​IMG]

  Bước 2


  Chọn công cụ Rectangle Tool (M), và tạo ra một hình chữ nhật bao phủ phần dưới cùng của tài liệu. Đổi tên layer hình chữ nhật thành Ground.

  [​IMG]

  Bước 3


  Tạo ra một hình chữ nhật khác nằm ở phần trên, và đổi tên layer của nó thành Back.

  [​IMG]

  2. Cách định phong cách shape Ground


  Nhấp đúp
  vào layer Ground để áp dụng Layer Style sau:

  Bước 1

  Thêm một Inner Shadow với những cài đặt này:
  • Blend Mode: Linear Burn
  • Color: #9cb0be
  • Opacity: 15%
  • Distance: 0
  • Size: 250
  [​IMG]

  Bước 2


  Thêm một Gradient Overlay với các cài đặt này:
  • Tích vào hộp Dither
  • Blend Mode: Linear Burn
  • Opacity: 20%
  • Style: Radial
  • Scale: 150%
  • Tạo một gradient Transparent to Fill Color bằng cách sử dụng màu đen trên cả hai mặt.

  [​IMG]

  Bước 3


  Nhấp vào biểu tượng + bên cạnh tab Gradient Overlay để thêm một hiệu ứng Gradient Overlay khác với các cài đặt này:
  • Tích vào hộp Dither
  • Tích vào hộp Reverse
  • Sử dụng Gradient như ở dưới từ tập tin CSP True Sky Gradients.
  [​IMG]

  Bước 4

  Nhấp vào tab Gradient Overlay đầu tiên, và sau đó nhấp chuột kéo bên trong tài liệu để di chuyển gradient để ánh sáng ở gần phần trên của hình chữ nhật.

  [​IMG]

  Đây là minh hoạ hình chữ nhật đầu tiên.

  [​IMG]

  3. Cách sao chép và dán Layer Style

  Bước 1


  Nhấp chuột phải
  vào layer Ground, chọn Copy Layer Style, và sau đó nhấp chuột phải vào layer Back và chọn Paste Layer Style.

  Nhấp đúp vào layer Back để bỏ chọn hộp Reverse trong hiệu ứng Gradient Overlay thứ hai.

  [​IMG]

  Bước 2

  Điều này sẽ định phong cách cho hình chữ nhật Back. Nếu cần thiết, di chuyển Gradient như bạn đã làm trước đó.

  [​IMG]

  4. Cách tinh chỉnh nền


  Bước 1


  Nhấp vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở phía dưới của bảng Layers và chọn Hue/Saturation.

  [​IMG]

  Bước 2


  Đổi Hue thành -3, Saturation thành -25, và Lightness thành -20.

  [​IMG]

  Bước 3


  Thêm một layer Gradient Fill. Tạo một Gradient Transparent to Fill Color sử dụng màu đen ở cả hai phía.

  Sau đó, đổi Style thành RadialScale thành 200, và tích vào hộp Dither.

  [​IMG]

  Bước 4


  Đổi Blend Mode của layer Gradient thành Soft Light.

  [​IMG]

  Bước 5


  Đặt các hình hoa văn - Golds, Whites, và Greys ở bên trên tất cả các layer khác, đổi tên layer của nó thành BG Texture, và thay đổi kích thước của nó khi cần.

  [​IMG]

  Bước 6


  Vào Image > Adjustments > Desaturate, và sau đó thay đổi Blend Mode của layer BG Texture thành Soft Light.

  [​IMG]

  5. Cách tạo Layer Văn bản


  Bước 1


  Tạo văn bản chữ in hoa (All Caps) sử dụng phông chữ Korrnik.

  Sau đó, thiết lập Color thành #367497, Size thành 250 pt, and giá trị Tracking thành 25.

  [​IMG]

  Bước 2


  Nhân đôi layer văn bản, đổi Fill của bản sao thành 0, và sau đó nhân đôi bản sao đó.

  [​IMG]

  6. Cách trang trí cho layer văn bản ban đầu


  Nhấp đúp
  vào layer văn bản ban đầu để áp dụng Layer Style sau:

  Bước 1

  Thêm một Bevel and Emboss với các thiết lập sau:
  • Style: Emboss
  • Technique: Chisel Soft
  • Depth: 200
  • Size: 10
  • Bỏ chọn hộp Use Global Light
  • Angle: 60
  • Altitude: 50
  • Gloss Contour: Sawtooth 1
  • Tích vào hộp Anti-aliased
  • Highlight Mode:
   • Opacity: 20%
  • Shadow Mode: Screen
   • Color: #ffffff
   • Opacity: 80%

  [​IMG]

  Bước 2


  Thêm Contour với các thiết lập sau:
  • Contour: Rolling Slope - Ascending
  • Tích vào hộp Anti-aliased.
  • Range: 100%

  [​IMG]

  Bước 3


  Thêm một Inner Glow với các thiết lập sau:
  • Blend Mode: Linear Light
  • Opacity: 50%
  • Color: #edf1f4
  • Technique: Precise
  • Source: Center
  • Size: 90
  • Contour: Gaussian
  • Tích vào hộp Anti-aliased

  [​IMG]

  Bước 4

  Thêm một Satin với các cài đặt này:
  • Blend Mode: Screen
  • Color: #afcbea
  • Opacity: 50%
  • Angle: 30
  • Distance: 38
  • Size: 50
  • Contour: Cone - Inverted
  • Tích vào hộp Anti-aliased
  • Tích vào hộp Invert
  [​IMG]

  Bước 5

  Thêm một Gradient Overlay với các cài đặt sau:
  • Blend Mode: Multiply
  • Opacity: 70%
  • Tạo một Gradient Fill Fill Color to Transparent sử dụng màu #275c8d cho bên trái và #274a71 cho bên phải.
  [​IMG]

  Bước 6

  Thêm một Outer Glow với các cài đặt này:
  • Blend Mode: Soft Light
  • Opacity: 50%
  • Color: #b9dfff
  • Spread: 20
  • Size: 10
  • Contour: Cove - Deep
  • Tích vào hộp Anti-aliased
  • Range: 80%
  [​IMG]

  Bước 7

  Thay đổi giá trị Fill của layer văn bản thành 20%.

  [​IMG]

  7. Cách trang trí cho bản sao đầu tiên của Layer văn bản

  Nhấp đúp vào bản sao layer văn bản đầu tiên để áp dụng Layer Style sau đây:

  Bước 1

  Thêm một Bevel and Emboss với các cài đặt này:
  • Technique: Chisel Hard
  • Size: 50
  • Gloss Contour: Ring
  • Tích vào hộp Anti-aliased
  • Highlight Mode: Soft Light
   • Opacity: 50%
  • Shadow Mode: Soft Light
   • Color: #f4ffff
   • Opacity: 70%
  [​IMG]

  Bước 2

  Thêm một Contour với các cài đặt này:
  • Contour: Cove - Deep
  • Tích vào hộp Anti-aliased
  [​IMG]

  Bước 3

  Thêm một Inner Shadow với những cài đặt này:
  • Blend Mode: Linear Burn
  • Color: #8699a6
  • Opacity: 100%
  • Distance: 0
  • Size: 35
  [​IMG]

  Điều này sẽ trang trí cho layer văn bản thứ hai.

  [​IMG]

  8. Cách trang trí cho bản sao thứ hai của Layer văn bản

  Nhấp đúp
  vào bản sao layer văn thứ hai để áp dụng Layer Style sau đây:

  Bước 1

  Thêm một Bevel and Emboss với các cài đặt này:
  • Technique: Chisel Hard
  • Size: 50
  • Bỏ chọn hộp Use Global Light
  • Angle: -158
  • Altitude: 64
  • Tích vào hộp Anti-aliased
  • Highlight Mode: Linear Light
   • Opacity: 50%
  • Shadow Mode: Linear Burn
   • Color: #90abc8
   • Opacity: 100%
  [​IMG]

  Bước 2

  Thêm một Contour với các cài đặt này:
  • Contour: Cove - Deep
  • Tích vào hộp Anti-aliased
  [​IMG]

  Bước 3

  Thêm một Texture với các cài đặt này:
  • Pattern: Molecular
  • Depth: 5%
  [​IMG]

  Bước 4

  Thêm một Pattern Overlay với các cài đặt này:
  • Blend Mode: Soft Light
  • Pattern: Satin
  [​IMG]

  Bước 5

  Thêm một Outer Glow với các cài đặt này:
  • Opacity: 35%
  • Color: #7ab6ef
  • Spread: 20
  • Size: 30
  [​IMG]

  Điều này sẽ hoàn tất hiệu ứng đóng băng.

  [​IMG]

  9. Cách tạo ra một phản chiếu

  Bước 1


  Nhân đôi tất cả ba layer văn bản mà bạn có, đi đến Layer > Merge Layers và đổi tên layer được sáp nhập thành Reflection.

  [​IMG]

  Bước 2

  Nhấn Command-T để vào Free Transform Mode, và sau đó nhấp chuột phải vào đường bao quanh bên ngoài và chọn Flip Vertical.

  [​IMG]

  Bước 3

  Di chuyển văn bản phản chiếu xuống ngay phía dưới văn bản gốc, và nhấn phím Return (hoặc Enter trong Windows) để chấp nhận các thay đổi.

  [​IMG]

  Bước 4


  Nhấp chuột phải
  vào layer Reflection, chọn Convert to Smart Object, và sau đó thay đổi Blend Mode của nó thành Soft Light và đặt nó ở bên dưới của layer văn bản ban đầu.

  [​IMG]

  Bước 5

  Vào Filter > Blur > Motion Blur, và thay đổi Angle thành 90Distance thành 10.

  [​IMG]

  Bước 6

  Nhấp vào biểu tượng Add layer mask ở phía dưới cùng của bảng Layers để thêm một mặt nạ.

  [​IMG]

  Bước 7

  Chọn công cụ Gradient Tool, thiết lập lại màu ForegroundBackground thành màu đen và trắng, và chọn hình thu nhỏ của layer Reflection.

  Chọn Gradient Fill Foreground to Transparent trong thanh Options và đảm bảo rằng biểu tượng Linear Gradient đang được chọn.

  Bây giờ giữ phím Shift và kéo từ bên trên của văn bản ban đầu xuống đến ngay phía dưới của tài liệu, để Fill mặt nạ và ẩn phần dưới của phản chiếu.

  Bạn có thể cần phải thử lại hoặc lặp lại bước này một vài lần để có được một kết quả mà bạn ưng ý.

  [​IMG]

  10. Cách tạo một bóng đổ đơn giản

  Bước 1


  Nhân đôi layer văn bản ban đầu, kéo bản sao xuống bên dưới nó, và đổi tên thành Shadow.

  [​IMG]

  Bước 2

  Nhấp chuột phải
  vào layer Shadow và chọn Rasterize Type.

  Nhấn Command-T, và giảm kích thước văn bản xuống theo chiều dọc để có được hình dạng bóng đổ cơ bản.

  [​IMG]
  Bước 3

  Sử dụng công cụ Move Tool để đặt lại vị trí của Shadow ở dưới văn bản.

  [​IMG]

  Bước 4

  Vào Filter > Blur > Gaussian Blur, và thiết lập Radius thành 10.

  [​IMG]

  Bước 5

  Thay đổi Blend Mode của layer Shadow thành MultiplyOpacity của nó thành 70%.

  [​IMG]

  11. Cách thêm một layer hoa văn tuyết

  Bước 1


  Đặt hình Heavy Snow Texture ở bên trên tất cả các layer khác, đổi tên layer của nó thành Snow Texture, thay đổi Blend Mode của nó thành Screen, và thay đổi kích thước của hoa văn nếu cần thiết.

  [​IMG]

  Bước 2

  Chọn công cụ Spot Healing Brush Tool, và đảm bảo rằng hộp Sample All Layers trong thanh Optionskhông được tích chọn.

  Sử dụng một đầu viết mịn, bo tròn để vẽ lên những điểm không cần thiết và loại bỏ chúng.

  [​IMG]

  Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất

  Trong hướng dẫn này, chúng ta đã tạo ra một hình nền đơn giản sử dụng các shape, layer style, và các adjustment layer. Sau đó, chúng ta tạo ba layer văn bản, và trang trí tất cả chúng để đạt được hiệu ứng đóng băng.

  Sau đó, chúng ta tạo một phản chiếu và một bóng đổ cho văn bản đóng băng. Cuối cùng, chúng ta thêm một lớp hoạ tiết để hoàn tất hiệu ứng.

  Đừng ngại để lại ý kiến, góp ý cũng như thành quả của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé.

  [​IMG]

  Người dịch: Dai Phong
  Nguồn: Tutsplus
   
  Có thể bạn thích
Tổng hợp hướng dẫn thiết kế
Thiết kế là một trong những lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo, hãy dành ra một khoảng thời gian trong ngày để tìm nguồn cảm hứng trên Designer Việt Nam nhé bạn!

Bình luận

Thảo luận trong 'Mẹo - Hướng dẫn' bắt đầu bởi Tutorial, 27/7/18.

Chia sẻ trang này