Cách tạo hiệu ứng chữ cỏ trong Photoshop

Cách tạo hiệu ứng chữ cỏ trong Photoshop

Bởi Tutorial vào 8/10/21 lúc 15:25
 1. Tutorial

  Tutorial Moderator

  Đã được thích:
  634
  Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một hiệu ứng chữ cỏ trong Adobe Photoshop bằng cách sử dụng hai công cụ brushe và một layer style cùng grass pattern.

  Nguyên liệu

  Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:
  • Phông Plump
  • Ảnh Background, định dạng JPG
  • Grass Pattern
  1. Cách tạo Brush

  Bước 1

  Mở Photoshop và tạo tài liệu mới với tỷ lệ 350 x 460 px.

  [​IMG]

  Bước 2

  Nhấn D từ bàn phím để thiết lập lại màu Foreground and Background. Sau đó chọn Ellipse Tool (U) và thay đổi chế độ của shape.

  [​IMG]

  Bước 3

  Bắt đầu bằng cách vẽ một hình oval dài và mỏng.

  [​IMG]

  Bước 4

  Bây giờ chọn Convert Point ToolControl-Click ở giữa hình.

  [​IMG]

  Bước 5

  Bây giờ nhấp vào điểm anchor ở trên để chọn làm điểm. Tạo điểm anchor tương tự ở dưới.

  [​IMG]

  Bước 6

  Control-Click
  vào thumbnail của layer Ellipse 1 để tạo lựa chọn xung quanh hình. Sau đó đi tới Edit > Define Brush Preset..., đặt tên nó là Base Brush và nhấp OK.

  [​IMG]

  Bước 7

  Chọn công cụ Brush Tool (B), và sau đó Right-Click vào tài liệu và chọn công cụ brush mà chúng ta tạo ra (Base Brush).

  [​IMG]

  Bước 8

  Đi tới Window > Brush để mở thanh Brush. Sau đó chọn các cài đặt trong Brush Tip Shape:
  • Size: 27 px
  • Flip X: Unchecked
  • Flip Y: Unchecked
  • Angle: 0º
  • Roundness: 100%
  • Spacing: 130%
  [​IMG]

  Bước 9

  Chọn Shape Dynamics với các cài đặt:
  • Size Jitter: 32%
  • Control: Off
  • Minimum Diameter: 7%
  • Angle Jitter: 35%
  • Control: Off
  • Roundness Jitter: 26%
  • Control: Off
  • Minimum Roundness: 100%
  • Flip X Jitter: Unchecked
  • Flip Y Jitter: Unchecked
  • Brush Projection: Unchecked
  [​IMG]

  Bước 10

  Chọn Scattering với các cài đặt:
  • Scatter: 62%
  • Both Axes: Unchecked
  • Control: Off
  • Count: 5
  • Count Jitter: 100%
  • Control: Off
  [​IMG]

  Bước 11

  Chọn Color Dynamics với các thiết lập:
  • Apply Per Tip: Checked
  • Foreground/Background Jitter: 100%
  • Control: Off
  • Hue Jitter: 2%
  • Saturation Jitter: 13%
  • Brightness Jitter: 11%
  • Purity: -1%
  Color Dynamics không tạo ra sự khác nhau nào ở bước cuối cùng của bài hướng dẫn này, nhưng điều quan trọng nếu bạn muốn sử dụng brush với các thứ khác.

  [​IMG]

  Bước 12

  Bây giờ hãy nhấp vào biểu tượng ở góc trên của thanh Brush và chọn New Brush Preset. Sau đó đặt tên Grass Brush 1 và chọn hộp Capture Brush Size in Preset. Sau đó, nhấp chọn OK.

  [​IMG]

  Bước 13

  Bây giờ hãy tạo một preset mới. Quay lại Brush Tip Shape trong thanh Brush và thực hiện các thay đổi:
  • Size: 18 px
  • Flip X: Unchecked
  • Flip Y: Unchecked
  • Angle: 0º
  • Roundness: 100%
  • Spacing: 339%
  [​IMG]

  Bước 14

  Đừng thay đổi cài đặt Shape Dynamics, chỉ bỏ chọn nó. Sau đó chọn Scattering và thực hiện các thay đổi này:
  • Scatter: 50%
  • Both Axes: Unchecked
  • Control: Off
  • Count: 8
  • Count Jitter: 0%
  • Control: Off
  [​IMG]

  Bước 15

  Bỏ chọn Color Dynamics và lưu preset như trước nhưng lần này đặt tên nó là Grass Brush 2.

  [​IMG]

  2. Cách tạo text và cài đặt Pattern

  Bước 1

  Đi tới File > Open..., và mở background mà bạn đã tải (Background-Grass.jpg).

  [​IMG]

  Bước 2

  Chọn Type Tool (T) và viết "GRASS". Chọn phông chữ Plump và sau đó thiết lập Size lên 300 pt.

  [​IMG]

  Bước 3

  Đi tới Edit > Presets > Preset Manager. Trong Preset Type, chọn Patterns, nhấn load..., và chọn Grass Pattern.pat. Sau đó, nhấn Done.

  [​IMG]

  3. Cách tạo Action

  Bước 1

  Đi tới Window > Actions để mở bảng Actions.

  [​IMG]

  Bước 2

  Hãy tạo một action mới. Để thực hiện việc này, nhấp vào biểu tượng Create New Set, đặt tên nó là Grass Set, nhấp OK.

  [​IMG]

  Bước 3

  Nhấp vào biểu tượng Create New Action, đặt tên nó là Grass Text, và nhấp Record.

  Từ giờ trở đi, những điều bạn thực hiện sẽ được ghi lại, vì vậy hãy quan sát trên bảng Actions. Nếu bạn thực hiện bị lỗi, nhấp vào biểu tượng Stop Playing/Recording, và xóa những bước không cần thiết từ action Grass Text. Sau đó nhấp vào biểu tượng Begin Recording để tiếp tục.

  [​IMG]

  Bước 4

  Với layer chữ đã chọn, đi tới Layer > Rename Layer... và đặt tên nó là 1.

  [​IMG]

  Bước 5

  Tạo một layer mới bằng cách nhấp vào biểu tượng Create a New Layer, và đặt tên nó Grass 1, và nhấn OK.

  [​IMG]

  Bước 6

  Chọn layer 1 và đi tới Type > Create Work Path.

  [​IMG]

  Bước 7

  Bây giờ chọn layer Grass 1. Sau đó chọn Brush Tool (B) và chọn Grass Brush 1 với các tùy chọn:
  • Mode: Normal
  • Opacity: 100%
  • Flow: 100%
  • Pen Related Options: Unchecked
  [​IMG]

  Bước 8

  Đi tới Window > Paths để mở bảng Paths. Sau đó right-click vào Work Path và chọn Stroke Path. Chọn Brush cùng hủy kiểm Simulate Pressure, và sau đó nhấp OK.

  [​IMG]

  Bước 9

  Chọn layer 1. Sau đó tạo một layer mới và đặt tên nó Grass 2.
  [​IMG]

  Bước 10

  Bây giờ chọn Brush Tool (B) với các cài đặt:
  • Brush: Grass Brush 2
  • Mode: Normal
  • Opacity: 100%
  • Flow: 100%
  • Pen Related Options: Unchecked
  [​IMG]

  Bước 11

  Quay lại bảng Paths. Right-click vào Work Path và chọn Stroke Path. Giống như trước, chọn Brush cùng hủy dấu kiểm Simulate Pressure, và nhấp chọn OK. Sau đó, xóa Work Path.
  [​IMG]

  Bước 12

  Bây giờ chọn layer 1 lần nữa. Sau đó ấn giữ phím Shift và nhấp vào layer Grass 1 để chọn tất cả các layer (ngoại trừ layer Background).

  [​IMG]

  Bước 13

  Right-click
  vào layer Grass 1 và chọn Convert to Smart Object.

  [​IMG]

  Bước 14

  Bây giờ double-click vào layer Grass 1 để mở cửa sổ Layer Style. Hãy bắt đầu với Bevel & Emboss:
  • Style: Inner Bevel
  • Technique: Smooth
  • Depth: 100%
  • Direction: Up
  • Size: 26 px
  • Soften: 0%
  • Use Global Light: Unchecked
  • Angle: 90º
  • Altitude: 30º
  • Gloss Contour: Linear
  • Anti-Aliased: Unchecked
  • Highlight Mode: Screen
  • Highlight Mode Color: #ffffff
  • Highlight Mode Opacity: 16%
  • Shadow Mode: Multiply
  • Shadow Mode Color: #000000
  • Shadow Mode Opacity: 30%
  [​IMG]

  Bước 15

  Thêm Inner Shadow với các cài đặt:
  • Blend Mode: Multiply
  • Color: #000000
  • Opacity: 22%
  • Use Global Light: Unchecked
  • Angle: -90º
  • Distance: 14 px
  • Choke: 16%
  • Size: 4 px
  • Contour: Linear
  • Anti-aliased: Unchecked
  • Noise: 0%
  [​IMG]

  Bước 16

  Thêm Gradient Overlay với các cài đặt:
  • Blend Mode: Overlay
  • Dither: Unchecked
  • Opacity: 46%
  • Reverse: Unchecked
  • Style: Linear
  • Align with Layer: Checked
  • Angle: 90º
  • Scale: 89%
  Nhấp vào Gradient Bar và chọn một gradient với các cài đặt:
  • First Stop Color: #000000
  • First Stop Position: 0%
  • Second Stop Color: #FFFB9C
  • Second Stop Position: 100%
  [​IMG]

  Bước 17

  Thêm Pattern Overlay với các cài đặt:
  • Blend Mode: Normal
  • Opacity: 100%
  • Pattern: Chọn Grass Pattern mà bạn đã cài đặt lúc bắt đầu bài hướng dẫn.
  • Scale: 25%
  • Link with Layer: Checked
  [​IMG]

  Bước 18

  Thêm Drop Shadow với các cài đặt:
  • Blend Mode: Multiply
  • Color: #000000
  • Opacity: 31%
  • Use Global Light: Unchecked
  • Angle: 23º
  • Distance: 12 px
  • Spread: 0%
  • Size: 1 px
  • Contour: Linear
  • Anti-Aliased: Unchecked
  • Noise: 0%
  • Layer Knocks Out Drop Shadow: Checked
  Sau đó, nhấp vào OK.

  [​IMG]

  Bước 19

  Đặt lại tên layer Grass 1 thành Grass Text. Sau đó, nhấp vào biểu tượng Stop Playing/Recording trong bảng Actions.

  [​IMG]

  Và kết quả là:

  [​IMG]

  Xin chúc mừng, bây giờ bạn đã hoàn thành!

  Trong bài viết này, bạn đã học được cách để tạo một hiệu ứng chữ cỏ trong Adobe Photoshop.

  Chúng ta bắt đầu bằng việc tạo brush, sau đó chúng ta tạo text và trong khi thực hiện ghi lại action, chúng ta đã thêm một đường biên bằng cách sử dụng công cụ brush và Path, sau đó cuối cùng sử dụng Layer Style để làm cho nó trông giống cỏ.

  Dịch: Nguyễn Thành Phúc - Nguồn: Tutsplus.com
   
Tổng hợp hướng dẫn thiết kế
Thiết kế là một trong những lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo, hãy dành ra một khoảng thời gian trong ngày để tìm nguồn cảm hứng trên Designer Việt Nam nhé bạn!

Bình luận

Thảo luận trong 'Mẹo - Hướng dẫn' bắt đầu bởi Tutorial, 8/10/21.

Chia sẻ trang này