Cách ngừng nhận thông báo qua email cho admin khi khách hàng đặt sản phẩm miễn phí woocommerce trong wordpress

TAH

Founder
Để ngừng thông báo qua email cho admin khi khách hàng đặt sản phẩm miễn phí trên WooCommerce WordPress, bạn có thể sử dụng một đoạn mã tùy chỉnh để loại bỏ các thông báo cho đơn hàng có giá trị bằng 0. Dưới đây là cách bạn có thể làm điều này:

Thêm mã vào file functions.php của theme:
 • Mở file functions.php của theme mà bạn đang sử dụng (điều này có thể được thực hiện qua Appearance > Theme Editor).
 • Thêm đoạn mã sau vào file functions.php:
Mã:
add_filter('woocommerce_email_recipient_new_order', 'filter_free_order_emails', 10, 2);

function filter_free_order_emails($recipient, $order) {
  if ($order->get_total() == 0) {
    $recipient = ''; // Loại bỏ email admin
  }
  return $recipient;
}

Sau khi thêm đoạn mã trên vào functions.php, lưu lại file. Như vậy là bạn sẽ không còn nhận Email thông báo khi khách hàng đặt đơn hàng mới có giá trị 0đ trong Wordpress.
 

Tin tuyển dụng

DesignerVN là chuyên trang cung cấp thông tin dành cho cộng đồng Designer, nhà thiết kế Việt Nam. Thư viện font chữ, tài nguyên thiết kế đa dạng.
Back
Bên trên