Biến ảnh mùa hè thành mùa đông trong Photoshop

Học cách dễ dàng biến mùa hè thành mùa đông trong Photoshop với Hue/Saturation Adjustment Layer!

Để tạo hiệu ứng này, bạn chủ yếu sẽ sử dụng lớp điều chỉnh Hue / Saturation để khử bão hòa và làm sáng các tán lá trong ảnh.

mua-dong.jpg


Để thực hiện hướng dẫn Bạn sẽ cần Photoshop 2021 (22.5) hoặc mới hơn.

Hình ảnh hướng dẫn
 
Back
Bên trên