Share 40+ font chữ thư pháp đẹp mắt miễn phí dành cho Designer

4/1/17 5,997

 1. HoangDesign

  HoangDesign Tích cực

  Đã được thích:
  323
  Font thư pháp thế nào là đẹp?

  Các phông chữ thư pháp đẹp là các kiểu chữ chính xác, và rõ ràng bắt chước văn bản của con người, thường được sử dụng để thêm phong cách, trang trí, và nhấn mạnh đến các đoạn văn ngắn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu 40 phông chữ thư pháp đẹp nhất và miễn phí cho bạn để sử dụng trong các thiết kế sắp tới của bạn.


  Armonioso

  [​IMG]

  Another Shabby
  [​IMG]

  Braxton
  [​IMG]

  Alecko

  [​IMG]


  Merry Scriptmas

  [​IMG]

  The Carpenter

  [​IMG]

  Gutenberg

  [​IMG]

  Al Fresco

  [​IMG]
  Mimix

  [​IMG]
  Wisdom

  [​IMG]
  Intrique Script
  [​IMG]

  Spumante

  [​IMG]

  Felt That

  [​IMG]

  Selfie

  [​IMG]

  Freeland

  [​IMG]

  Very Berry

  [​IMG]

  Salamander

  [​IMG]

  Bandung

  [​IMG]

  Bonjour

  [​IMG]

  Some Weatz

  [​IMG]
  Sverige Script

  [​IMG]

  Nella Sue


  [​IMG]

  Cellos Script
  [​IMG]

  Angilla Tattoo
  [​IMG]  Champignon

  [​IMG]

  Chopin Script

  [​IMG]

  One Fell Swoop

  [​IMG]

  Porcelain

  [​IMG]

  Kingthings Calligraphica

  [​IMG]

  Tangerine

  [​IMG]

  Billy Argel Font
  [​IMG]

  Gothic Ultra OT

  [​IMG]

  Selfish
  [​IMG]

  Arabella
  [​IMG]

  Gondola SD

  [​IMG]

  Kells SD
  [​IMG]

  Calligraffiti

  [​IMG]

  Chantelli Antiqua


  [​IMG]

  Felipa
  [​IMG]

  Florante at Laura

  [​IMG]

  Wolf in the City
  [​IMG]

  Ventilla Script
  [​IMG]

  Amperzand

  [​IMG]

  Mirella Script
  [​IMG]

  Last King Quest
  [​IMG]
   
  1 ♥
  Có thể bạn thích

Chia sẻ trang này