Share 20 Font đẹp mắt được phép sử dụng thương mại

5/1/17 8,042

 1. Hahaha

  Hahaha Tích cực

  Đã được thích:
  252
  Type Lovers Free Dream Bundle

  20 Stunning Free Graphic Fonts for Mind-Blowing Typography + miễn phí giấy phép cho sử dụng thương mại

  Đây là bộ font chữ miễn phí tổng hợp từ dreambundles rất thích hợp làm cho Typography, Sản phẩm đồ hoạ, Thiết kế,...

  Gói vật phẩm này chỉ chứa các phông chữ miễn phí tốt nhất và được miễn phí cho sử dụng thương mại. Không cần phải lo lắng về việc cấp phép. Chỉ cần đặt chúng trong sử dụng!

  [​IMG]

  Fonts Included
  1. Selima Script - Jroh Creative
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  2. BlowBrush - Peter Acanski
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  3. Monthoers (Free Version) - Agga Swistblnk
  [​IMG]

  4. Anurati - Emmeran Richard
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  5. Banthers (Free Version) - Agga Swistblnk
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  6. Sophia Script - Emily Spadoni
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  7. Moabhoers (Free Version) - Agga Swistblnk

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  8. Ansley Display - Kady Jesko
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  9. Neaments (Free Version) - Agga Swistblnk
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  10. Audrey - Christina Pagnotta
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  11. Simplifica - Kaiwa
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  12. Mosk Typeface - Iulian Maftei
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  13. Qanelas Soft (Free Version) - Radomir Tinkov
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  14. Maquinada - Henrique Mantova & Gustave André
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  15. Variane Script - Boy Moch Tomi
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  16. Cornerstone - Zac Freeland
  [​IMG]

  17. Shellahera (Free Version) - Ryan Prasetya
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  18. Hamurz (Free Version) - Bagus Budiyanto
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  19. Antre - Taner Ardali
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  20. Humble Rought - Hendra Dirtyline
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  [​IMG]

  LINK DOWNLOAD:

   
  1 ♥
  Có thể bạn thích

Chia sẻ trang này