DesignerVN

101 Font chữ miễn phí tuyệt vời nhất dành cho Designer

101 Font chữ miễn phí tuyệt vời nhất dành cho Designer

Bởi Freebies vào 16/1/21 lúc 09:30
 1. Freebies

  Freebies Moderator

  Đã được thích:
  534
  Chúng tôi đã tổng hợp các phông chữ miễn phí tốt nhất trên web, bao gồm phông chữ script miễn phí, phông chữ Giáng sinh miễn phí và phông chữ hiện đại miễn phí.

  Phông chữ Serif

  1. Abril Fatface

  [​IMG]

  Tải về Abril Fatface font từ thư viện Google Fonts .

  2. BioRhyme

  [​IMG]

  Tải về BioRhyme font từ thư viện Google Fonts .

  3. Blacker

  [​IMG]

  Tải về Blacker font từ thư viện Dafont .

  4. Charcuterie

  [​IMG]

  Tải về Charcuterie font từ thư viện Adobe Fonts .

  5. Cooper Black

  [​IMG]

  Tải về Cooper Black font từ thư viện Adobe Fonts .

  6. Gravitas One

  [​IMG]

  Tải về Gravitas One font từ thư viện Google Fonts .

  7. Messenger

  [​IMG]

  Tải về Messenger font từ thư viện Behance .

  8. Portage

  [​IMG]

  Tải về Portage font từ thư viện Black Lab Type .

  9. PT Serif

  [​IMG]

  Tải về PT Serif font từ thư viện Google Fonts .

  10. Questa Grande

  [​IMG]

  Tải về Questa Grande font từ thư viện Font Squirrel .

  11. Shrikhand

  [​IMG]

  Tải về Shrikhand font từ thư viện Google Fonts .

  12. Stint Ultra Condensed

  [​IMG]

  Tải về Stint Ultra Condensed font từ thư viện Google Fonts .

  13. Stint Ultra Expanded

  [​IMG]

  Tải về Stint Ultra Expanded font từ thư viện Google Fonts .

  14. Tarif

  [​IMG]

  Tải về Tarif font từ thư viện Zeta Fonts .

  15. The Circus

  [​IMG]

  Tải về Circus font từ thư viện Pixel Buddha .

  16. Zilla Slab

  [​IMG]

  Tải về Zilla Slab font từ thư viện Google Fonts .

  Sans Serif Fonts

  17. Angelic Bonques

  [​IMG]

  Tải về Angelic Bonques font từ thư viện Graphic Design Freebies .

  18. Averta

  [​IMG]

  Tải về Averta font từ thư viện Fontfabric .

  19. Bajern

  [​IMG]

  Tải về Bajern font từ thư viện Behance .

  20. Barlow

  [​IMG]

  Tải về Barlow font từ thư viện Google Fonts .

  21. Bernier

  [​IMG]

  Tải về Bernier font từ thư viện Fontfabric .

  22. Brandon Grotesque

  [​IMG]

  Tải về Brandon Grotesque font từ thư viện Adobe Fonts .

  23. Evogria

  [​IMG]

  Tải về Evogria font từ thư viện Dafont .

  24. Gatwick

  [​IMG]

  Tải về Gatwick font từ thư viện Pangram Pangram .

  25. Guerrilla

  [​IMG]

  Tải về Guerrilla font từ thư viện Fontfabric .

  26. Hackney

  [​IMG]

  Tải về Hackney font từ thư viện Behance .

  27. Ignite

  [​IMG]

  Tải về Ignite font từ thư viện Dribbble .

  28. Montserrat

  [​IMG]

  Tải về Montserrat font từ thư viện Google Fonts .

  29. Paytone One

  [​IMG]

  Tải về Paytone One font từ thư viện Google Fonts .

  30. Sansita

  [​IMG]

  Tải về Sansita font từ thư viện Google Fonts .

  31. Watkins

  [​IMG]

  Tải về Watkins font từ thư viện Pixel Surplus .

  32. Zing Rust

  [​IMG]

  Tải về Zing Rust font từ thư viện Fontfabric .

  Script Fonts

  33. Blacksword

  [​IMG]

  Tải về Blacksword font on Dafont .

  34. Buffalo

  [​IMG]

  Tải về Buffalo font on Behance .

  35. Eldwin Script

  [​IMG]

  Tải về Eldwin Script font on Adobe Fonts .

  36. Funkydori

  [​IMG]

  Tải về Funkydori font on Adobe Fonts .

  37. Hesland

  [​IMG]

  Tải về Hesland font on Behance .

  38. Julietta

  [​IMG]

  Tải về Julietta font on Dafont .

  39. La Paloma

  [​IMG]

  Tải về La Paloma font on Dafont .

  40. Lourino

  [​IMG]

  Tải về Lourino font on Dafont .

  41. Mustardo

  [​IMG]

  Tải về Mustardo font on Dafont .

  42. Panton Rust

  [​IMG]

  Tải về Panton Rust font on Fontfabric .

  43. Sant Elia

  [​IMG]

  Tải về Sant Elia font on Fontfabric .

  44. Underland

  [​IMG]

  Tải về Underland font on Dribbble .

  Modern Fonts

  45. Agrandir

  [​IMG]

  Tải về Agrandir font từ thư viện Pangram Pangram .

  46. Amagro Bold

  [​IMG]

  Tải về Amagro Bold font từ thư viện Font Squirrel .

  47. Blacker Sans

  [​IMG]

  Tải về Blacker Sans font từ thư viện Dafont .

  48. Blenny

  [​IMG]

  Tải về Blenny font từ thư viện Adobe Fonts .

  49. Choplin

  [​IMG]

  Tải về Choplin font từ thư viện Fontfabric .

  50. Editorial New

  [​IMG]

  Tải về Editorial New font từ thư viện Pangram Pangram .

  51. Free Fat Font

  [​IMG]

  Tải về Free Fat Font font từ thư viện Behance .

  52. Josefin Slab

  [​IMG]

  Tải về Josefin Slab font từ thư viện Google Fonts .

  53. Liquido

  [​IMG]

  Tải về Liquido font từ thư viện Behance .

  54. Metropolis

  [​IMG]

  Tải về Metropolis font từ thư viện Font Squirrel .

  55. Muara

  [​IMG]

  Tải về Muara font từ thư viện Dafont .

  56. Monument Extended

  [​IMG]

  Tải về Monument Extended font từ thư viện Pangram Pangram .

  57. Nexa

  [​IMG]

  Tải về Nexa font từ thư viện Fontfabric .

  58. Rockwell

  [​IMG]

  Tải về Rockwell font từ thư viện Adobe Fonts .

  59. Soulcraft

  [​IMG]

  Tải về Soulcraft font từ thư viện Behance .

  Futuristic Fonts

  60. Canter

  [​IMG]

  Tải về Canter font từ thư viện Fontfabric .

  61. Chappa

  [​IMG]

  Tải về Chappa font từ thư viện Behance .

  62. Futura PT

  [​IMG]

  Tải về Futura PT font từ thư viện Adobe Fonts .

  63. Jura

  [​IMG]

  Tải về Jura font từ thư viện Google Fonts .

  64. Misto

  [​IMG]

  Tải về Misto font từ thư viện Behance .

  65. Neue Machina

  [​IMG]

  Tải về Neue Machina font từ thư viện Pangram Pangram .

  66. Outage

  [​IMG]

  Tải về Outage font từ thư viện Lost Type Co-op .

  67. Particle

  [​IMG]

  Tải về Particle font từ thư viện Behance .

  68. Quicksand

  [​IMG]

  Tải về Quicksand font từ thư viện Google Fonts .

  69. Roboto Condensed

  [​IMG]

  Tải về Roboto Condensed font từ thư viện Google Fonts .

  70. Stanley

  [​IMG]

  Tải về Stanley font từ thư viện Pixel Surplus .

  71. Teko

  [​IMG]

  Tải về Teko font từ thư viện Google Fonts .

  72. Voltaire

  [​IMG]

  Tải về Voltaire font từ thư viện Google Fonts .

  73. Voyager

  [​IMG]

  Tải về Voyager font từ thư viện Pixel Surplus .

  Wedding Fonts

  74. Alana

  [​IMG]

  Tải về Alana font từ thư viện Adobe Fonts .

  75. Angelic Bonques

  [​IMG]

  Tải về Angelic Bonques font từ thư viện Behance .

  76. Beloved Script

  [​IMG]

  Tải về Beloved Script font từ thư viện Adobe Fonts .

  77. Domillion Brush

  [​IMG]

  Tải về Domillion Brush font từ thư viện Dafont .

  78. Gloss & Bloom

  [​IMG]

  Tải về Gloss & Bloom font từ thư viện Dafont .

  79. Golden Plains

  [​IMG]

  Tải về Golden Plains font từ thư viện Dafont .

  80. Gosthel

  [​IMG]

  Tải về Gosthel font từ thư viện Dafont .

  81. Matsury

  [​IMG]

  Tải về Matsury font từ thư viện Dafont .

  82. Millerstone

  [​IMG]

  Tải về Millerstone font từ thư viện Dafont .

  83. Mountecarlo

  [​IMG]

  Tải về Mountecarlo font từ thư viện Dafont .

  84. Quentin

  [​IMG]

  Tải về Quentin font từ thư viện Dafont .

  85. Rembank

  [​IMG]

  Tải về Rembank font từ thư viện Dafont .

  86. Shelline

  [​IMG]

  Tải về Shelline font từ thư viện Dafont .

  87. Viktor Script

  [​IMG]

  Tải về Viktor Script font từ thư viện Adobe Fonts .

  88. Woodland

  [​IMG]

  Tải về Woodland font từ thư viện Pangram Pangram .

  89. Yukikato

  [​IMG]

  Tải về Yukikato font từ thư viện Dafont .

  Christmas Fonts

  90. Bigelow Rules

  [​IMG]

  Tải về Bigelow Rules font từ thư viện Google Fonts .

  91. Bodoni*

  [​IMG]

  Tải về Bodoni* font từ thư viện Font Squirrel .

  92. England Hand

  [​IMG]

  Tải về England Hand font từ thư viện Font Squirrel .

  93. Frank Ruhl Libre

  [​IMG]

  Tải về Frank Ruhl Libre font từ thư viện Google Fonts .

  94. Germania One

  [​IMG]

  Tải về Germania One font từ thư viện Google Fonts .

  95. Libre Baskerville

  [​IMG]

  Tải về Libre Baskerville font từ thư viện Google Fonts .

  96. Playfair Display

  [​IMG]

  Tải về Playfair Display font từ thư viện Google Fonts .

  97. Rosella

  [​IMG]

  Tải về Rosella font từ thư viện Adobe Fonts .

  98. Rumble Brave

  [​IMG]

  Tải về Rumble Brave font từ thư viện Dafont .

  99. Sacred Bridge

  [​IMG]

  Tải về Sacred Bridge font từ thư viện Dafont .

  100. The Historia

  [​IMG]

  Tải về The Historia font từ thư viện Dafont .

  101. Yeseva One

  [​IMG]

  Tải về Yeseva One font từ thư viện Google Fonts .

  Nguồn: ShutterStock
   
  2 ♥
Tổng hợp tài nguyên thiết kế miễn phí dành cho Designer.

Bình luận

Thảo luận trong 'Font Nước ngoài - chưa Việt hóa' bắt đầu bởi Freebies, 31/10/19.

Chia sẻ trang này