wave

  1. DesignerZ

    Share [InDesign] Wave - mẫu thiết kế Photo Book

    Giới Thiệu Wave Photo Book là một template của Adobe InDesign . Đây một mẫu hiện đại, gọn gàng và nhẹ nhàng cho việc in ấn Hiển thị ảnh của bạn. Bản mẫu này cũng hoàn toàn có thể chỉnh sửa. Bất kỳ yếu tố được sử dụng trong các mẫu như văn bản, yếu tố đồ họa, hình ảnh, bố cục dễ dàng tuỳ biến...
  2. TAH

    Video Cách tạo làn sóng trong After Effects

    Tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một hiệu ứng sóng di động đơn giản trong After Effects bằng video hướng dẫn. Để làm được làn sóng này không khó. Chúng ta hãy cùng xem video hướng dẫn từ Harry Frank. Video hướng dẫn này có hiệu ứng làn sóng và tạo ra một loại vòng lặp sóng xung quanh một vòng...
Back
Bên trên