vray tutorial

  1. T

    Render Vray Learning - Ứng Dụng Các Loại Đèn VRAY Để Tạo Ánh Sáng Cho 1 Căn Phòng - Tre trúc Ngọc Dương

    Render Vray Learning - Ứng Dụng Các Loại Đèn VRAY Để Tạo Ánh Sáng Cho 1 Căn Phòng - Tre Trúc Ngọc Dương Trong Video này, mời các bạn cùng với Tre trúc Ngọc Dương thực hành về các loại đèn ánh sáng Vray để thiết kế 1 căn phòng nhỏ. Chúng ta sẽ vẽ 1 căn phòng đơn giản, sau đó sử dụng các loại ánh...
  2. T

    Tự Học Render VRAY 3D - Cách Sử Dụng Đèn Ánh Sáng Mặt Trời Vray Sun trong Vray 6 và 3ds Max 2023

    Tự Học Render VRAY 3D - Cách Sử Dụng Đèn Ánh Sáng Mặt Trời Vray Sun trong Vray 6 và 3ds Max 2023 - Tre trúc Ngọc Dương Self-Teach VRAY 3D Rendering - How to Use Vray Sun Lights in Vray 6 and 3ds Max 2023 Video này mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Vray SUN trong phần mềm 3ds max 2023. Các...
Back
Bên trên