tự học 3dsmax

  1. T

    Render Vray Learning - Ứng Dụng Các Loại Đèn VRAY Để Tạo Ánh Sáng Cho 1 Căn Phòng - Tre trúc Ngọc Dương

    Render Vray Learning - Ứng Dụng Các Loại Đèn VRAY Để Tạo Ánh Sáng Cho 1 Căn Phòng - Tre Trúc Ngọc Dương Trong Video này, mời các bạn cùng với Tre trúc Ngọc Dương thực hành về các loại đèn ánh sáng Vray để thiết kế 1 căn phòng nhỏ. Chúng ta sẽ vẽ 1 căn phòng đơn giản, sau đó sử dụng các loại ánh...
  2. T

    Học 3Ds Max nội thất - Bảng cuộn Edit Edge Phần 2 - Lệnh Create shape from selection

    3ds max tutorial interior design - Bảng cuộn Edit Edge Phần 2 - Lệnh Create shape from selection - Tre trúc Ngọc Dương - Tiếp tục phần 2 của bảng cuộn Edit Edge cấp độ cạnh trong phần mềm 3ds max, chúng ta sẽ tìm hiểu về Lệnh Create Shape trong đối tượng Edit Poly, sau đó chúng ta sẽ thực hành...
Back
Bên trên