style guides

  1. DesignerPlus

    Tìm hiểu nhanh chóng về Style Guides trong thiết kế

    Thuật ngữ "Style Guide" rất rộng và có thể bao gồm một số lĩnh vực khác nhau, có khả năng bao gồm tất cả mọi thứ từ xây dựng thương hiệu công ty, thiết kế giao diện, đến phương pháp mã hóa và nhiều thứ khác. "Style Guide" là gì? Tóm lại, một Style Guide là một tập hợp các tiêu chuẩn áp dụng...
Back
Bên trên