phướng pháp

  1. KhanhThi

    Cách tự đánh giá chất lượng thiết kế của bạn

    Làm thế nào để bạn biết một thiết kế là tốt hay xấu? Liệu có phải một thiết kế đẹp đồng nghĩa nó là một thiết kế tốt không? Vậy thiết kế “đẹp” có nghĩa là gì? Làm sao bạn biết được thiết kế đẹp trong mắt bạn đồng thời nó cũng đẹp trong mắt khách hàng? Việc đánh giá chất lượng thiết kế có thể...
Back
Bên trên